Bevaringsudvalget

Randers Kommune har i 2007 nedsat et bevaringsudvalg, der har til opgave at rådgive kommunen i bevaringsspørgsmål og afgive vejledende udtalelser til miljø- og teknikudvalget i konkrete sager.

Der er tale om et særligt udvalg, nedsat efter styrelseslovens § 17 stk. 4, som rådgivende funktion til et stående udvalg. Det er byrådet, der ved nedsættelse af et sådant udvalg bestemmer udvalgets sammensætning og regler for dets virksomhed.

Formålet med nedsættelse af et bevaringsudvalg er, at der gennem dets arbejde kan gøres en indsats for at bevare den store, bygningsmæssige kulturarv i kommunen og, at man ved bygningsændringer på bevaringsværdige bygninger vælger den løsning, der bedst spiller sammen med og respekterer bygningens bærende bevaringsværdier.

Medlemmer af Bevaringsudvalget

 • Byrådsmedlem, Anker Boye, Miljø- og Teknikudvalget og Landdistriktudvalget
 • Byrådsmedlem, Niels Erik Christensen, Miljø- og Teknikudvalget og Landdistriktudvalget
 • Byrådsmedlem, Karen Lagoni, Miljø- og Teknikudvalget
 • Foreningen for BY- og Land i Randers Kommune: Birgit Veje Søndergaard, suppl. Jan Nørskov Jørgensen
 • Visit Randers: Christian Krog, suppl. Anne-Mette Knattrup
 • Museum Østjylland Randers: Hanne Schaumburg Sørensen, suppl. Tina Knudsen Jensen
 • Randers Lejerforening: Kim Kristensen, suppl. Nicholine Erdman Andersen
 • Kronjysk Landboforening: Anders Christian Wegger, suppl. Finn Bay-Smidt

Udvalgets formand er Birgit Veje.

Udvalgets opgaver

 • Udvalget kan anbefale miljø- og teknikudvalget at igangsætte planlægning efter bygningsfredningslovens § 17, hvorefter der i kommuneplanen eller lokalplaner kan fastlægges hvilke bygninger, der er bevaringsværdige.
 • Udvalget kan fremkomme med forslag til retningslinjer for hvornår og under hvilke betingelser bygningerne skal bevares.
 • Udvalget kan afgive vejledende udtalelser om bevaringsforhold og nedrivningsansøgninger til miljø- og teknikudvalget i konkrete sager.
 • Udvalget vil arbejde aktivt for, at der udarbejdes SAVE-registrering af alle kommunes bevaringsværdige bygninger.
 • Udvalget vil ud fra et bevaringshensyn kunne afgive vejledende udtaleser om prioriteringen af ansøgninger om byfornyelse.