Børn og unge-udvalget

Børn og unge-udvalget er nedsat af byrådet til at træffe afgørelse i sager om børn og unge, som beskrevet i Serviceloven § 74.

Rådet består af en byretsdommer fra retskredsen. Dommeren udpeges af Domstolsstyrelsen.

To pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af Familieretshuset.

Byrådet har udpeget to medlemmer til udvalget:

  • Formand: Steen Bundgaard (A)
  • Næstformand: Louise Høeg (V)

Udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de medlemmer, der er udpeget af byrådet.

Kontakt

Børn og unge-udvalget sekretariat betjenes af:

Stine Mattesen Serup
Børn og Skole-sekretariatet
Laksetorvet
8900 Randers C
E-mail: stine.mattesen.serup@randers.dk