Brevstemme

Enhver vælger kan brevstemme i enhver kommune i forbindelse med et valg. For nogle er det også muligt at stemme i eget hjem.

I Randers Kommune kan du brevstemme enten på Borgerservice eller Randers Bibliotek. Herudover anvendes bibliotekets bogbus som mobil brevstemmested den sidste uge op til valgdagen.

Du kan finde åbningstiderne i Borgerservice her. Du kan finde åbningstider for biblioteket her. Borgerservice kan i forbindelse med valg have ekstraordinært åbent for modtagelse af brevstemmer. I så fald vil det fremgå af siden her.

Du skal medbringe legitimation for at kunne afgive din brevstemme. Legitimation er et sundhedskort, kørekort, pas eller lignende.

Hvis du efterfølgende fortryder din brevstemme, kan du godt brevstemme igen. Det vil altid være den senest afgivne brevstemme, der tæller med i optællingen af brevstemmer. Når du har brevstemt, kan du ikke stemme på valgdagen.

Hjælpemidler ved brevstemmeafgivningen

Hvis du har brug for hjælpemidler ved brevstemmeafgivningen, skal du brevstemme på Borgerservice. Her vil følgende hjælpemidler være til stede:

  • En sort pen med en stregtykkelse på mindst 0,7 mm og højst 1,0 mm til brug for afkrydsning på stemmesedlen
  • En ikke-håndholdt lup, der kan forstørre teksten til mindst firedobbelt størrelse
  • En ikke-håndholdt LED-lampe, hvis lysstyrke og farve kan reguleres
  • Hævesænkebord, der måler mindst 90 x 60 cm og har fri benplads
  • CCTV hvor skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke kan reguleres

Lup, sort pen og LED-lampe vil dog også være tilgængelig på biblioteket og i bogbussen.

Brug for hjælp til at stemme

Har du brug for hjælp til at brevstemme, eksempelvis fordi du er svagtseende eller har et handicap, kan du få hjælp af to brevstemmemodtagere.

Du kan også vælge at få hjælp af en person, du selv har valgt, i stedet for den ene brevstemmemodtager. I visse tilfælde kan du forlange, at den personlige bistand alene ydes af én person, som du selv har udpeget (og dermed uden at der også medvirker en brevstemmemodtager). Dette vil dog kræve, at to betingelser er opfyldt, nemlig

  1. at du udtrykkeligt og utvetydigt tilkendegiver et ønske herom.
  2. at ønsket er begrundet i en umiddelbar konstaterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Brevstemme i eget hjem

Hvis du ikke har mulighed for at møde op på dit afstemningssted på valgdagen, kan det være, at du kan få lov til at stemme i eget hjem.

Vælgere, som på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde på kommunens brevstemmesteder eller afstemningsstedet på valgdagen, og som ikke har ret til at stemme på sygehuse, plejehjem eller andre institutioner, kan søge om at brevstemme i eget hjem.