Folkeafstemning 2022

Folkeafstemningen om afskaffelse af forsvarsforbeholdet finder sted onsdag den 1. juni 2022.

Ifølge grundloven skal der i visse situationer afholdes en bindende folkeafstemning om et lovforslag, som Folketinget har vedtaget. Herudover kan det ved lov bestemmes, at der skal afholdes en vejledende folkeafstemning om et bestemt emne.

Regeringen, Venstre, SF (Socialistisk Folkeparti), Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti har indgået aftale om, at der skal afholdes folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022.

Bliv klogere på valget

Du kan læse mere om folkeafstemning om forsvarsforbeholdet på:

Du kan bl.a. læse, hvad vi skal stemme om, og Folketingets partiers holdninger til forsvarsforbeholdet.

Klager over valget

Enhver kan klage over en afholdt folkeafstemning. Der kan klages over alle forhold, der vedrører afviklingen af valget, også hvis du f.eks. har mistanke om, at optællingen af stemmerne ikke er foregået korrekt.

Hvis du ønsker at klage, skal dette ske til Folketinget senest en uge efter valget, altså senest den 8. juni 2022. Klagen skal dog sendes til Indenrigs- og Boligministeriet.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Randers Kommune videregiver personoplysninger på stemmeberettigede borgere, som er optaget på valglisten for Randers Kommune. Valglisten videregives til Københavns Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, til brug for et forskningsprojekt, der kortlægger valgdeltagelsen.

Valglisterne vil blive overført til Danmarks Statistik, hvor de vil blive beriget med baggrundsdata tilgængelig i Danmarks Statistiks Forskerservice. Gennem Danmarks Statistiks Forskerservice vil valglisterne blive analyseret i anonymiseret form og være underlagt Danmarks Statistiks krav til, at ingen analyse må offentliggøres, der muliggør identifikation af enkeltindivider.

Læs mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.