Hjælpemidler og assistance på brevstemmesteder

Der er forskellige hjælpemidler til rådighed, hvis du har et handicap. Det er også muligt at få hjælp af en person til at stemme.

Hjælpemidler til at stemme

Hvis du har brug for hjælpemidler ved brevstemmeafgivningen, skal du brevstemme i Borgerservice. Her vil følgende hjælpemidler være til stede:

  • En sort pen med en stregtykkelse på mindst 0,7 mm og højst 1,0 mm til brug for afkrydsning på stemmesedlen
  • En ikke-håndholdt lup, der kan forstørre teksten til mindst firedobbelt størrelse
  • En ikke-håndholdt LED-lampe, hvis lysstyrke og farve kan reguleres
  • Hævesænkebord, der måler mindst 90 x 60 cm og har fri benplads
  • CCTV hvor skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke kan reguleres

Lup, sort pen og LED-lampe vil dog også være tilgængelig på biblioteket og i bogbussen.

Personlig assistance til at stemme

Har du brug for hjælp til at brevstemme, eksempelvis fordi du er svagtseende eller har et handicap, kan du få hjælp af to brevstemmemodtagere.

Du kan også vælge at få hjælp af en person, du selv har valgt, i stedet for den ene brevstemmemodtager. I visse tilfælde kan du forlange, at den personlige bistand alene ydes af én person, som du selv har udpeget (og dermed uden at der også medvirker en brevstemmemodtager). Dette vil dog kræve, at to betingelser er opfyldt, nemlig

  1. at du udtrykkeligt og utvetydigt tilkendegiver et ønske herom.
  2. at ønsket er begrundet i en umiddelbar konstaterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.