Kommunal- og regionalvalg 2021

Kommunal- og regionalvalget 2021 finder sted tirsdag den 16. november. Her vælges medlemmer til byrådet og til regionsrådet.

Tirsdag den 16. november 2021 fra kl. 08.00-20.00 afholdes der kommunal- og regionalvalg, dvs. valg til Randers Byråd og regionsrådet i Region Midtjylland. 

Der skal vælges 31 medlemmer til byrådet og 41 medlemmer til regionsrådet for valgperioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Der er kommunalvalg hvert fjerde år. Valget finder altid sted den tredje tirsdag i november i valgåret.

Klager over valget

Klager over valget skal indgives til det siddende byråd senest tirsdag den 23. november 2021.

Efter fristens udløb vil eventuelle klager bliver afgjort af byrådet på et ekstraordinært byrådsmøde.

Vælgeren kan indbringe byrådets afgørelse om en valgklage for indenrigs- og boligministeren senes 14 dage efter, at afgørelsen er meddelt.

Sådan behandler vi dine oplysninger

Randers Kommune videregiver personoplysninger på stemmeberettigede borgere, som er optaget på valglisten for Randers Kommune. Valglisten videregives til Københavns Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, til brug for et forskningsprojekt, der kortlægger valgdeltagelsen.

Valglisterne vil blive overført til Danmarks Statistik, hvor de vil blive beriget med baggrundsdata tilgængelig i Danmarks Statistiks Forskerservice. Gennem Danmarks Statistiks Forskerservice vil valglisterne blive analyseret i anonymiseret form og være underlagt Danmarks Statistiks krav til, at ingen analyse må offentliggøres, der muliggør identifikation af enkeltindivider.

Læs mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.