Bogstavbetegnelser til kandidatlister

Det er valgbestyrelsen, der endeligt godkender kandidatlisterne og tildeler bogstavbetegnelser.

En række bogstavbetegnelser er reserveret til partier, der er opstillingsberettigede til folketingsvalg og/eller Europa-Parlamentsvalg og kan ikke tildeles andre kandidatlister. Indenrigs- og Boligministeriet offentliggør snarest muligt efter den 1. august 2021, hvilke bogstavbetegnelser der er reserverede.

Herudover gælder, at ministeriet henstiller til, at lokallister, der har deltaget i det seneste kommunalvalg, normalt får fortrinsret til den bogstavbetegnelse, som lokallisten tidligere har anvendt.

De ledige bogstavbetegnelser til kommunalvalget 2021 vil blive offentliggjort her på siden, så snart det er muligt.

Tidspunkt for tildeling af bogstavbetegnelse

Valgbestyrelsen holder møde i starten af oktober, hvor der træffes beslutning om principperne for tildeling af bogstavbetegnelser, herunder blandt andet om ministeriets henstilling ovenfor følges, og om der skal gives forhåndstilsagn om tildeling af de ledige bogstavbetegnelser.