Retningslinjer for ophængning af valgplakater

Her kan du se retningslinjerne for ophængning og nedtagning af valgplakater i Randers Kommune.

En valgplakat er en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2, som ønskes opsat af opstillingsberettigede kandidater eller partier.

Der skal ikke ansøges om tilladelse ved Randers Kommunen forud for ophængningen.

Lovhjemmel

Reglerne om ophængning af valgplakater på offentlige veje findes i vejlovens § 84 og § 85 og privatvejslovens §§ 66 a – 66 b for valgplakater på private fællesveje i byer og bymæssige områder.

Kontaktperson i Randers Kommune

Kenneth Jessen Andersen
Telefon: 89 15 16 66
E-mail: kja@randers.dk