Stemmeret

Se her hvilke kriterier der skal være opfyldt, for at du har stemmeret til folketingsvalget og Europa-Parlamentsvalget.

Folketingsvalg

Alle danske statsborgere i Danmark, der har valgret og er optaget på en valgliste, kan stemme til folketingsvalget.

For at have valgret, og dermed kunne stemme, skal du opfylde følgende krav:

  • du skal være fyldt 18 år.
  • du skal have dansk statsborgerskab.
  • du skal have fast bopæl i Danmark, Grønland eller på Færøerne.
  • du må ikke være umyndig.

Når disse krav er opfyldt, kommer du automatisk på valglisten.

Europa-Parlamentsvalg

Du kan stemme til Europa-Parlamentsvalg, hvis du:

  • har valgret til folketingsvalg (dvs. at du er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark).
  • er dansk statsborger, er fyldt 18 år og har fast bopæl i en af de øvrige EU-medlemsstater.
  • er statsborger i en af de andre EU-medlemsstater, er fyldt 18 år og har fast bopæl i Danmark.

Pr. 1/7 2016 har personer, der er sat under værgemål og har fået frataget deres retlige handleevne (tidligere "umyndiggjort"), fået ret til at stemme ved Europa-Parlamentsvalg.

Du må kun afgive din stemme til Europa-Parlamentsvalg i én medlemsstat. Hvis du ikke er dansk statsborger, men bor i Danmark, og du vil stemme til valget i Danmark, må du derfor ikke samtidig stemme til valget i dit hjemland (eller nogen anden medlemsstat).

Er du dansk statsborger, og bor du i et andet EU-land, kan du stemme til Europa-Parlamentsvalget enten i det EU-land, hvor du bor eller i Danmark.