Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan er styrende for den beskæftigelsespolitiske indsats i Randers Kommune.

Randers Kommunes Beskæftigelsespolitik for 2018-2021 bygger på Randers Kommunes vision: "Randers - vi tør gå nye veje" samt beskæftigelsesudvalgets seks beskæftigelsespolitiske fokuspunkter for perioden 2018-2021.

De seks fokuspunkter er:

  • Unge i uddannelse eller beskæftigelse
  • Samspil mellem arbejdsmarkedsområdet og erhvervslivet for at sikre job og uddannelse
  • Helhedsorienteret indsats for at få udsatte borgere i beskæftigelse
  • Den gode borgerkontakt på jobcentret
  • Vellykket integration af flygtninge i Randers Kommune
  • Sund økonomi på beskæftigelsesområdet

Udover beskæftigelsesudvalgets fokuspunkter indgår også beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske målsætninger som grundlag for planen. Beskæftigelsesministerens målsætninger udtrykker de nationale prioriteringer på beskæftigelsesområdet. Ministeren melder målene ud i foråret året før indsatsåret. Antallet af mål og indhold kan variere fra år til år. Der er for 2020 fastsat tre mål, som alle er videreførelser fra 2019.

  • Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
  • Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
  • Flere personer med handicap skal i beskæftigelse