Fleksjob

Fleksjob er indført for, at personer med varigt nedsat arbejdsevne kan få et arbejde og dermed blive på arbejdsmarkedet.

Når en person bliver ansat i et fleksjob, bliver der tager højde for den nedsatte arbejdsevne.

Vær opmærksom på, at muligheden for at få et fleksjob kun gælder for personer, der er godkendt til det.

Du finder mere information om fleksjob her.

Sådan bliver et fleksjob oprettet

Som arbejdsgiver kan du naturligvis oprette et fleksjob til en af dine egne medarbejdere, der er godkendt til fleksjob. Du kan også selv søge efter ledige fleksjobbere, ligesom Jobcenter Randers eller en ledig fleksjobber kan kontakte dig med et ønske om at få oprettet et fleksjob.

Jobcenter Randers skal herefter godkende fleksjobbet, ligesom jobcenteret med jævne mellemrum vil følge op på jobbet for at sikre, at alt er som det skal være.

Fleksjob oprettet før 1. januar 2013

Er du arbejdsgiver og har en person i  fleksjob, der er oprettet før den 1. januar 2013, kan du anmode om refusion fra kommunen.

VÆR EKSTRA OPMÆRKSOM PÅ: Der vil fremadrettet kun ske ændring i løntilskud for fleksjobansatte i det omfang, vi modtager dokumentation for overenskomstmæssig lønstigning (vedhæftet 1. anmodning efter ændringen). Du finder anmodningsskemaet her.