FAQ

På denne side kan du finde en oversigt over, hvem du kan kontakte og hvilken hjælp, du kan få samt relevante kontaktoplysninger og links. Tryk på de overskrifter i indholdsfortegnelsen, som du gerne vil finde mere viden omkring, så vil siden automatisk scrolle ned.

Sygdom

Her kan du læse mere om, hvad du kan få hjælp til i forhold til sygdom hos dine medarbejdere samt hvor du kan finde hjælpen.

Sundhedscenteret

Sundhedshuset har en række tilbud man som borger i Randers kan deltage i uden henvisning. Det kan eks. Være rygestop, motionsvejledning, rygrådgivning, psykologsamtaler til unge mellem 20-25, lær at takle angst, depression og kroniske smerter mv.

Kontakt: Rehabiliteringsenheden - tlf.: 8915 1217 / e-mail: rehab@randers.dk

Læs mere på siden Til læger - Sundhed.dk.

Fastholdelse/råd og vejledning - sygedagpengeafdelingen

Fastholdelsesteamet på jobcenteret kan give råd og vejledning i forbindelse med fastholdelse af en sygemeldt medarbejder. Herunder hvilke tiltag der kan igangsættes for at få medarbejderen retur til egne arbejdsopgaver eller afprøvning i nye/andre opgaver på virksomheden.

Kontakt: Fastholdelsesteamet - tlf.: 8915 7800

Læs mere på siden Sygedagpenge.

§56

Hvis en medarbejder lider af en langvarig eller kronisk sygdom, der betyder, at personen kan få 10 eller flere sygefraværsdage, kan man via en §56 som arbejdsgiver få sygedagpengerefusion fra første fraværsdag.

Kontakt: Udfyld i samarbejde med medarbejder Blanket AB 211

Læs mere på Virk.dk.

Rusmiddelcenteret

Rusmiddelcenter Randers tilbyder rådgivning om og behandling af alkohol-, hash- og andre rusmiddelproblemer.

Kontakt: Hovedtelefon 8915 7070 / e-mail: rusmiddelcenter@randers.dk

Læs mere på Rusmiddelcenter Randers' side.

Psykiatriens hus – aktivitetskatalog

Hus rettet mod de af dine medarbejdere, der kæmper med en psykisk udfordring. Her kan man få sparring, omsorg og hjælp til psykiske problematikker. - På Psykiatriens hus' hjemmeside kan du finde et link til et aktivitetskatalog, der udbyder kurser og workshops til psykisk sårbare.

Kontakt: Connie Steensgaard - tlf.: 8915 7107

Læs mere på Psykiatriens Hus' side.

Rekruttering

Har du behov for hjælp til rekruttering, så kan du finde sparringspartnere her.

Jobcenter Randers Erhverv - rekruttering

Understøtter og formidler arbejdskraft til alle Randrusianske virksomheder. Herunder arbejdskraft på alm vilkår: fuldtid, deltid og småjob, samt, fleksjob og skånejob.

Kontakt: Spørg efter rekrutteringsteamet - tlf.: 8915 7990 / e-mail: jobcenter.erhverv@randers.dk / sikker mail: sikker_jobcenter@randers.dk

Læs mere på Jobcenter Erhvervs side.

Jobcenter Randers Erhverv - Virksomhedskonsulentteam

Hos virksomhedsteamet kan du få sparring til kompetence-sammensætning hos din næste medarbejder, opkvalificering og fastholdelse af egne medarbejder samt samarbejde og vejledning til at fremme virksomhedens sociale profil via forskellige rekrutteringsstrategier. (CSR)

Kontakt: Spørg efter konsulent i virksomhedskonsulentteamet - tlf.: 8915 7990 / e-mail: jobcenter.erhverv@randers.dk / sikker mail: sikker_jobcenter@randers.dk

Læs mere på Jobcenter Erhvervs side.

Jobcenter Randers - Kompenserende ordninger

Dan Sonne Hansen vejleder og behandler anmodninger om kompenserende ordninger som personlig assistance, hjælpemidler, § 56 mv.

Kontakt: Dan Sonne Hansen - tlf.: 2025 8942 / e-mail: Dan.Sonne.Hansen@randers.dk

Læs mere på siden Job og handicap.

CABI

CABI stiller brugbar viden og operationelle værktøjer til rådighed for virksomheder og kommuner, der ønsker at fremme udsatte menneskers muligheder for job og uddannelse samt udsatte medarbejderes muligheder for at blive i deres job.

Kontakt: CABIs hovednummer - tlf.: 8612 8855 / e-mail: cabi@cabiweb.dk

Læs mere på Cabiweb.dk.

Praktik/Løntilskud/mentorstøtte

Har du praktikanter, medarbejdere på løntilskud, får du mentorstøtte til nogle i din virksomhed eller kunne du tænke dig at vide mere om det, så læs med i nedenstående punkter.

Jobcenter Randers Erhverv

I denne afdeling kan du få generel viden om praktik og løntilskud. Herunder en snak om hvordan disse redskaber kan bidrage til opkvalificering og afprøvning af ledige kandidater samt hvordan disse indsatser kan forbedre det interne arbejdsmiljø gennem et særligt fokus på CSR.

Kontakt: Spørg efter en konsulent i Virksomhedsteamet - tlf.: 8915 7990

Læs mere på Jobcenter Erhvervs side.

Praktikantens jobformidler

Hvis du allerede har en praktikant eller en kandidat ansat i løntilskud, vil dennes jobformidler/jobkonsulent kunne rådgive om ordningerne samt mulighed for mentorstøtte til de kandidater der mangler det sidste for at kunne bestride et job i virksomheden

Personlige kriser

Her kan du læse mere om hjælp til dine medarbejdere, der oplever personlige kriser.

Gratis retshjælp

Brandt-Madsen Advokatfirma tilbyder gratis retshjælp hver torsdag i tidsrummet 10.00-15.00. Adresse: Østervold 33, 2. sal, 8900 Randers C.

Bestil tid på tlf. 8634 5466.

Læs mere på Randers Biblioteks hjemmeside.

Mænds mødesteder Randers

Mænds Mødesteder Randers har fokus på ensomme mænd. Det henvender sig til alle mænd fra 18 år og opefter. Mænds Mødesteder Randers er et rart miljø, hvor mænd kan være sammen om at lave de ting, der interesser dem.

Kontakt: Allan Wiinbjerg - tlf.: 2972 4882 / e-mail: allan@frivilligvaerket.dk

Læs mere på Frivilligværkets hjemmeside.

Psykiatriens hus – Aktivitetskatalog

Hus rettet mod de af dine medarbejdere, der kæmper med en psykisk udfordring. Her kan man få sparring, omsorg og hjælp til psykiske problematikker - På Psykiatriens hus' hjemmeside kan du finde et link til et aktivitetskatalog, der udbyder kurser og workshops til psykisk sårbare.

Kontakt: Connie Steensgaard - tlf.: 8915 7107

Læs mere på Psykiatriens Hus' side.

Veteran cafe

Er stedet hvor veteraner (civile & militære) mødes til hyggelig snak, kaffe og kage og kan deltage i de arrangementer cafeen tilbyder flere gange om året, blandt andet, busture, foredrag samt veteranernes dag, der afholdes årligt den første lørdag i september.

Kontakt: Veterancafeen Randers, Kirketorvet 2a, 8900 Randers - tlf.: 2833 9901

Læs mere på Veterancafeen Randers' hjemmeside.

Veterankoordinator

Veterankoordinatoren samarbejder med foreninger, virksomheder, private- og offentlige aktører om at sikre en mere helhedsorienteret indsats for de veteraner og pårørende, der har særlige behov.

Kontakt: Stanley Angelo Schmücker - tlf.: 4031 8178 / e-mail: veteran@randers.dk

Læs mere på siden Veteraner.

Selvhjælp Randers

Selvhjælpsgrupper kan benyttes til de af dine medarbejdere der har behov for at mødes og tale om det der kan være svært fx svære livssituationer - fx skilsmisse, misbrug, sygdom eller sorg.

Kontakt: Majbritt Bargsteen - tlf.: 2945 1744 / e-mail: majbritt@selvhjaelpranders.dk

Læs mere på Selvhjælp Randers' hjemmeside.

Psykiske og fysiske udfordringer

Har dine ansatte udfordringer psykisk eller fysisk? Så kan du finde mere information om dine muligheder her.

Handikapkompenserende ordninger

Handicapkonsulenten vejleder og behandler anmodninger om kompenserende ordninger som personlig assistance, hjælpemidler, § 56 mv.

Kontakt: Dan Sonne Hansen - tlf.: 2025 8942 / e-mail: Dan.Sonne.Hansen@randers.dk

Læs mere på siden Job og handicap.

Psykiatriens hus – aktivitetskatalog

Hus rettet mod de af dine medarbejdere, der kæmper med en psykisk udfordring. Her kan man få sparring, omsorg og hjælp til psykiske problematikker. På Psykiatriens hus' hjemmeside kan du finde et link til et aktivitetskatalog, der udbyder kurser og workshops til psykisk sårbare.

Kontakt: Connie Steensgaard - tlf.: 8915 7107

Læs mere på Psykiatriens Hus' side.

Sundhedscenteret

Sundhedshuset har en række tilbud man som borger i Randers kan deltage i uden henvisning. Der er en række kurser, hvor man bl.a. lærer at tackle kroniske sygdomme, kroniske smerter, angst og depression, mv.

Kontakt: Rehabiliteringsenheden - tlf.: 8915 1217 / e-mail: rehab@randers.dk

Læs mere på siden Til læger - Sundhed.dk.

SIND – Randers

SIND tilbyder bl.a. anonym rådgivning til psykisk sårbare i Randers. Støtter og driver fx tilbud om dialog, information, juridisk bistand, uddannelse og rådgivning samt meningsfuldt samvær med ligestillede.

Kontakt: Formand – Trine Juel - tlf.: 8640 5489 / e-mail: trine.juel@elromail.dk

Læs mere på Sind.dk.

Dansk Handicapforbund – Randers

Dansk Handicap Forbund rådgiver og vejleder i forhold til fysisk tilgængelighed, socialrådgivning, og hjælper virksomheder, som ønsker at ansætte mennesker med handicap.

Kontakt: Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup - tlf.: 3929 3555 / e-mail: dhf@danskhandicapforbund.dk

Læs mere på Dansk Handicap Forbund.

Fremskudt rådgivning

Hjælp til at klare opgaver i hjemmet – mestring i forhold til bad, indkøb, struktur, mødestabilitet mv. De understøtter arbejdsmarkedsrettede forløb, som har til formål at afklare den enkeltes ressourcer og vanskeligheder i forhold til arbejdsmarkedet mv. Fremskudt rådgivning har 4 forskellige indgange alt efter hvilke udfordringer kandidaten har:

Psykiatri: Gl. Hadsundvej 1, 8900 Randers C - tlf.: 8915 7103 / e-mail: fremskudtpsykiatri@randers.dk

Læs mere på siden Fremskudt rådgivning på psykiatriområdet.

Handicap: Mestringsvejlederhuset - tlf.: 5156 2366 / e-mail: fremskudthandicap@randers.dk

Læs mere på siden Fremskudt rådgivning på handicapområdet.

Hjerneskade: Hjernecenter Randers -tlf.: 8915 7579 / e-mail: hjernecenter@randers.dk

Læs mere på siden Fremskudt rådgivning på hjerneskadeområdet.

Autisme: Autismecenter Randers - tlf.: 6114 6939 / e-mail: fremskudtautisme@randers.dk

Læs mere på siden Fremskudt rådgivning på autismeområdet.

Forventningsafstemning med jobcenteret/socialområdet

Det er væsentligt, at man, i sammenspillet med de offentlige myndigheder, forventningsafstemmer. Hvad der skal til for at nå målet?

Vær evt. opmærksom på følgende punkter:

  • Forløbets forventede længde
  • Hvad skal den enkelte igennem
  • Hvad forventes af virksomheden
  • Hvad forventes der af den offentlige myndighed.
  • Er der enighed om forløbet.

Øvrige

Socialt frikort - læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside.