Anne Vintersbølle

Institutionsleder, Kristrup Vuggestue

Kontakt: 2184 2431 - Anne.Vintersbolle@randers.dk

Kristrup vuggestue

Nogle af de kvaliteter, der kendetegner Anne, er, at hun er rigtig god til at skabe relationer. Hun er god til at fornemme kulturen blandt sine medarbejdere og i hende får man en rummelig og balanceret leder. Hendes evne til at udføre god kommunikation blandt alle niveauer i en organisation er en af de kvaliteter, der skaber resultaterne. Samtidigt er Anne ydmyg overfor den opgave hun har i det daglige som leder, men også når det kommer til at arbejde med mennesker, der har udfordringer. Anne er reflekterende, og det giver en meget velovervejet kommunikation, som gør hende klar og tydelig i organisationen, hvilket skaber stor tryghed og et godt arbejdsklima. Hun er god til at hjælpe andre og sætter en dyd i at have en daglig dialog, der giver hende en finger på pulsen i hverdagen.

Anne kan sparre med dig omkring:

  • Rekruttering
  • Elever
  • Fastholdelse
  • Fysiske udfordringer
  • Psykiske udfordringer
  • Skånejob
  • Virksomhedspraktik/løntilskud
  • Implementering af CSR-strategi

”Det er en naturlig forlængelse af mit lederskab og af mig som menneske. Det er sådan, jeg grundlæggende er. Det virker ganske naturligt for mig at gøre det her og kunne hjælpe andre. Både ledere, som evt. kan bruge mine erfaringer, og dem, jeg får i praktik.”