Sygedagpenge

Når medarbejdere bliver syge, skal arbejdsgiveren som udgangspunkt udbetale sygedagpenge i de første 30 kalenderdage.

Udbetaler du fuld løn under sygdom kan du få refusion efter 30 kalenderdage, hvis du har indberettet sygefraværet senest 5 uger efter første fraværsdag. Indberetningen kan kun foregå elektronisk via virk.dk.

Fokus på fastholdelse

Ved længere sygeperioder har du som arbejdsgiver en vigtig rolle i at være med til at sikre, at medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet igen.

Under lange sygeperioder er det vigtigt at gøre noget aktivt for at undgå, at medarbejderen helt mister forbindelsen til arbejdsmarkedet. Og til det formål er der en række ordninger, som kan hjælpe dig med at fastholde medarbejderen på arbejdspladsen.