Priser

Få svar på, hvad det koster at komme af med erhvervsaffaldet.

Erhvervsmærkat 2021

Erhvervsmærkatet giver adgang til alle vores genbrugspladser og genbrugspladserne i Favrskov Kommune og Mariagerfjord Kommune. Der er to forskellige priser for mærkatet. Din pris afhænger af din virksomheds branchekode. Priser er eksklusive moms.

Mærkat for virksomheder med håndværkerrelaterede branchekoder:
7.600 kr. (efterfølgende mærkater koster 3.800 kr. pr. bil).

Mærkat for øvrige virksomheder:
1.600 kr. (efterfølgende mærkater koster 800 kr. pr. bil).

Mærkat for aflevering af op til 200 kg farligt affald (spildolie, maling og kemikalier):
1.000 kr. pr. mærkat.

41.10.00 Gennemførelse af byggeprojekter
41.20.00 Opførelse af bygninger
42.10.00 Anlæg af veje og jernbaner
42.20.00 Anlæg af ledningsnet
42.90.00 Anden anlægsvirksomhed
43.12.00 Forberedende byggepladsarbejder
43.13.00 Funderingsundersøgelser
43.21.00 El-installation
43.22.00 VVS- og blikkenslagerforretninger
43.29.00 Anden bygningsinstallationsvirksomhed
43.31.00 Stukkatørvirksomhed
43.32.00 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
43.33.00 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
43.34.10 Malerforretninger
43.34.20 Glarmestervirksomhed
43.91.00 Tagdækningsvirksomhed
43.99.10 Murere
43.99.90 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
81.30.00 Landskabspleje
42.11.00 Anlæg af veje og motorveje
42.12.00 Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner
42.13.00 Anlæg af broer og tunneller
42.21.00 Anlæg af ledningsnet til væsker
42.22.00 Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation
42.91.00 Anlæg af vandveje, havne, diger og dæmninger

Virksomheder med branchekoder, der ikke er på listen, betaler som "Øvrige virksomheder".

SMS-adgang 2021

Når du køber adgang til genbrugspladser i Randers Kommune med sms, koster det 300 kr. eksklusive moms pr. besøg.

Betaling efter vægt

På Randers Affaldsterminal er det muligt at aflevere erhvervsaffald mod betaling efter vægt.

Køretøjer under 3.500 kg. kan betale 650 kr. pr. ton for affald til genbrugspladsen. Farligt affald til aflevering på genbrugspladsen koster 12 kr. pr. kg.

Priser 2021

Den kontrollerede losseplads, blandet affald til deponi pr. tons, inkl. statsafgift på 475 kr. pr. ton 958,00
Den kontrollerede losseplads, mineralsk affald til deponi pr. tons, inkl. statsafgift på 475 kr. pr. ton 958,00
PCB-holdigt affald til specialdepot inkl. statsafgift på 475 kr. pr. tons 1.400,00
Blandet affald til sortingsplads pr. tons, inkl. statsafgift på 475 kr. pr. tons 1.200,00
Brændbart erhvervsaffald og storskrald til forbrænding, pr. tons inkl. Statsafgift 786,00
Sorteringsgebyr for usorteret erhvervsaffald og storskrald 550,00
Jordfyld forurenet pr. ton, inkl. statsafgift på 475 kr. pr. ton 508,00
Jordfyld - rent - indbygningsegnet pr. ton 25,00
Jordfyld - rent - ikke indbygningsegnet pr. ton 75,00
Lettere forurenet jord til jorddeponi pr. ton 40,00
Lettere forurenet jord til jorddeponi pr. ton - ikke indbygningsegnet 75,00
Haveaffald til kompostering 170,00

Priser 2020

Blandet affald til deponi med deklaration 900 kr. pr. ton
Mineralsk affald til deponi med deklaration 900 kr. pr. ton
PCB-holdigt affald til specialdepot med deklaration 1.325 kr. pr. ton
Blandet affald til sorteringsplads 1.100 kr. pr. ton
Brændbart erhvervsaffald til forbrænding 720 kr. pr. ton
Sorteringsomkostninger i forbindelse med usorteret erhvervsaffald og storskrald 500 kr. pr. ton
Ren jord 25 kr. pr. ton
Lettere forurenet jord til jorddeponi 40 kr. pr. ton
Affald til Randers Genbrugsplads - erhvervsbiler under 3.500 kg 620 kr. pr. ton
Farligt affald - Randers Genbrugsplads 11 kr. pr. kg
   
Olie- og benzinudskillere (pris pr. udskiller):  
Administration og kontrol 281,00
Skimning 501,00
Bundtømning 1.103,00
   
Sandfang (pris pr. sandfang):  
Kontrol 87,00
Tømning (efter sandfang i liter):  
0-249 liter 568,00
250-749 liter 702,00
750-999 liter 962,00
over 1.000 liter 1.018,00
   

Affaldsbeholdere og ordninger

Her kan du se priserne på vores forskellige ordninger og hvilke beholdere, I har mulighed for at få.

Ekspeditionsgebyr administrativt 80,00
Ekspeditionsgebyr incl. udbringning 240,00
Specialafhentning 600,00
Vask/udskiftning af snavsede beholdere 300,00
Nøgleordning pr. ordning 344,00
Mærkat til ekstra affald svarende til 1 pose  24,00
Afstandsfradrag pr. beholder ved 0-5 meter til skel -50,00
Afstandstillæg pr. beholder ved over 20 meter til skel 50,00
110 l pose 1 gang pr. uge 1.284,00
110 l pose 14 dags tømning 654,00
140 l beholder 1 gang pr. uge 1.378,00
140 l beholder 14 dags tømning 699,00
180 l beholder 1 gang pr. uge (UDGÅR) 1.584,00
180 l beholder 14 dags tømning (UDGÅR) 804,00
240 l beholder 1 gang pr. uge 1.826,00
240 l beholder 14 dags tømning 923,00
240 l beholder 2-delt 1 gang pr. uge 1.810,00
240 l beholder 2-delt 14 dags tømning 915,00
400 l beholder 1 gang pr. uge 2.718,00
400 l beholder 14 dags tømning 1.369,00
400 l beholder 2 gange pr. uge 5.416,00
600 l beholder 1 gang pr. uge 3.810,00
600 l beholder 14 dags tømning 1.915,00
600 l beholder 2 gange pr. uge 7.600,00
   
140 l organisk m/tømning hver 14. dag 682,00
140 l organisk m/tømning hver uge 1.344,00
   
4 kbm vip container 1 gang pr. uge 13.398,00
4 kbm vip container 2 gange pr. uge 26.756,00
4 kbm vip 14 dags tømning 6.719,00
6 kbm vip container 1 gang pr. uge 17.578,00
6 kbm vip container 2 gange pr. uge 32.616,00
6 kbm vip 14 dags tømning 8.809,00
8 kbm vip container 1 gang pr. uge 21.764,00
8 kbm vip container 2 gange pr. uge 43.488,00
8 kbm vip 14 dags tømning 10.902,00
10 kbm vip container 1 gang pr. uge 25.916,00
10 kbm vip container 2 gange pr. uge 51.792,00
10 kbm vip 14 dags tømning 12.978,00
3 kbm undergrundscont. 1 gang pr. uge 6.962,00
3 kbm undergrundscont. 2 gange pr. uge 13.884,00
3 kbm undergrundscont. 14 dags tømning 3.501,00
3 kbm undergrundscont. Tømning hver 3. uge 2.347,00
5 kbm undergrundscont. 1 gang pr. uge 10.708,00
5 kbm undergrundscont. 2 gange pr. uge 21.376,00
5 kbm undergrundscont. 14 dags tømning 5.374,00
5 kbm undergrundscont. Tømning hver 3. uge 3.596,00
Ekstratømning af undergrundscontainer 300,00
Behandlingsafgift pr. ton 521,00
   
Offentligt drevne undergrundscont. I midtbyen for erhverv - samlepris for rest og organisk - affald som ved alm. Husstande 954,00
   
0,5 m3 undergr. Organisk - 14-dages tømning 3.124,00
0,8 m3 undergr. Organisk - 14-dages tømning 3.310,00
1,0 m3 undergr. Organisk - 14-dages tømning 3.444,00
2,0 m3 undergr. Organisk - 14-dages tømning 4.054,00
Erhverv, institutioner, m.fl.  
2-delt 240 liters beholder 3 ugers tømning 374,00
   
140 l emballagebeholder 3 ugers tømning 330,00
140 l emballagebeholder kolonihave 7 mdr. 198,00
240 l emballagebeholder 3 ugers tømning 374,00
240 l emballagebeholder kolonihave 7 mdr. 242,00
400 l emballagebeholder 3 ugers tømning 462,00
400 l emballagebeholder kolonihave 7 mdr. 286,00
   
140 l papirbeholder 3 ugers tømning 308,00
140 l papirbeholder kolonihave 7 mdr. 198,00
240 l papirbeholder 3 ugers tømning 374,00
240 l papirbeholder kolonihave 7 mdr. 242,00
400 l papirbeholder 3 ugers tømning 462,00
400 l papirbeholder kolonihave 7 mdr. 286,00
   
Offentligt drevne undergrundscont. Genbrug - indsamling for erhverv i midtbyen - affald som ved alm. husstande 486,00
Mindre institutioner, børnehaver og lignende - svarende til en almindelig husstand, maks 1 ekstra beholder 378,00
Skoler og andre større institutioner - med flere beholdere til de enkelte fraktioner - maks 3 beholder af hver slags. 1.134,00
Meget store institutioner - med flere beholdere til de enkelte fraktioner - mere end 3 beholdere til enkelte fraktioner 1.800,00

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne for aflevering af affald på Affaldsterminalen er netto 30 dage - med mindre andet er aftalt.

Alle priser er inkl. gældende gebyrer og afgifter og ekskl. moms.