Priser

Få svar på, hvad det koster at komme af med erhvervsaffaldet.

Erhvervsmærkat 2022

Erhvervsmærkatet giver adgang til alle vores genbrugspladser og genbrugspladserne i Favrskov Kommune og Mariagerfjord Kommune. Der er to forskellige priser for mærkatet. Din pris afhænger af din virksomheds branchekode. Priser er eksklusive moms.

Mærkat for virksomheder med håndværkerrelaterede branchekoder: 7.600 kr. (efterfølgende mærkater koster 3.800 kr. pr. bil).

Mærkat for øvrige virksomheder: 1.600 kr. (efterfølgende mærkater koster 800 kr. pr. bil).

Mærkat for aflevering af op til 200 kg farligt affald (spildolie, maling og kemikalier): 1.000 kr. pr. mærkat.

41.10.00 Gennemførelse af byggeprojekter

41.20.00 Opførelse af bygninger

42.10.00 Anlæg af veje og jernbaner

42.20.00 Anlæg af ledningsnet

42.90.00 Anden anlægsvirksomhed

43.12.00 Forberedende byggepladsarbejder

43.13.00 Funderingsundersøgelser

43.21.00 El-installation

43.22.00 VVS- og blikkenslagerforretninger

43.29.00 Anden bygningsinstallationsvirksomhed

43.31.00 Stukkatørvirksomhed

43.32.00 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed

43.33.00 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning

43.34.10 Malerforretninger

43.34.20 Glarmestervirksomhed

43.91.00 Tagdækningsvirksomhed

43.99.10 Murere

43.99.90 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering

81.30.00 Landskabspleje

42.11.00 Anlæg af veje og motorveje

42.12.00 Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner

42.13.00 Anlæg af broer og tunneller

42.21.00 Anlæg af ledningsnet til væsker

42.22.00 Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation

42.91.00 Anlæg af vandveje, havne, diger og dæmninger

Virksomheder med branchekoder, der ikke er på listen, betaler som "Øvrige virksomheder".

SMS-adgang 2022

Når du køber adgang til genbrugspladser i Randers Kommune med SMS, koster det 300 kr. eksklusive moms pr. besøg.

NB! Hedensted Kommune står som betalingsmodtager, når man tilmelder sit kort til SMS-adgang til genbrugspladserne i de 12 kommuner.

Betaling efter vægt

På Randers Affaldsterminal er det muligt at aflevere erhvervsaffald mod betaling efter vægt.

Køretøjer under 3.500 kg. kan betale 650 kr. pr. ton for affald til genbrugspladsen. Farligt affald til aflevering på genbrugspladsen koster 12 kr. pr. kg.

Den kontrollerede losseplads, blandet affald til deponi pr. ton: 958,00 kr. (inkl. statsafgift på 475 kr. pr. ton)

Den kontrollerede losseplads, mineralsk affald til deponi pr. ton: 958,00 kr. (inkl. statsafgift på 475 kr. pr. ton)

PCB-holdigt affald til specialdepot: 1.400,00 kr. (inkl. statsafgift på 475 kr. pr. ton)

Blandet affald til sorteringsplads pr. ton: 1.200,00 kr. (inkl. statsafgift på 475 kr. pr. ton)

Brændbart erhvervsaffald og storskrald til forbrænding pr. ton: 820,00 kr. (inkl. statsafgift)

Sorteringsgebyr for usorteret erhvervsaffald og storskrald: 550,00 kr.

Jordfyld forurenet pr. ton: 508,00 kr. (inkl. statsafgift på 475 kr. pr. ton)

Jordfyld - rent - indbygningsegnet pr. ton: 25,00 kr.

Jordfyld - rent - ikke indbygningsegnet pr. ton: 75,00 kr.

Lettere forurenet jord til jorddeponi pr. ton: 40,00 kr.

Lettere forurenet jord til jorddeponi pr. ton - ikke indbygningsegnet: 75,00 kr.

Olie- og benzinudskillere (pris pr. udskiller)

Administration og kontrol: 281,00 kr.

Skimning: 501,00 kr.

Bundtømning: 1.103,00 kr.

Sandfang (pris pr. sandfang)

Kontrol: 87,00 kr.

Tømning af sandfang 0-249 liter: 568,00 kr.

Tømning af sandfang 250-749 liter: 702,00 kr.

Tømning af sandfang 750-999 liter: 962,00 kr.

Tømning af sandfang over 1.000 liter: 1.018,00 kr.

Affaldsbeholdere og ordninger

Her kan du se priserne på vores forskellige ordninger og hvilke beholdere, I har mulighed for at få.

Ekspeditionsgebyr administrativt: 80,00 kr.

Ekspeditionsgebyr inkl. udbringning: 240,00 kr.

Specialafhentning: 600,00 kr.

Vask/udskiftning af snavsede beholdere: 300,00 kr.

Nøgleordning pr. ordning: 344,00 kr.

Mærkat til ekstra affald svarende til 1 pose: 24,00 kr.

Afstandsfradrag pr. beholder ved 0-5 meter til skel: -50,00 kr.

Afstandstillæg pr. beholder ved over 20 meter til skel: 50,00 kr.

110 l pose - udgået. Ingen nybestillinger

1 gang pr. uge: 1.284,00 kr.

14 dags tømning: 654,00 kr.

140 l beholder

1 gang pr. uge: 1.378,00 kr.

14 dags tømning: 699,00 kr.

180 l beholder - udgået. Ingen nybestillinger

1 gang pr. uge: 1.584,00 kr.

14 dags tømning: 804,00 kr.

240 l beholder

1 gang pr. uge: 1.826,00 kr.

14 dags tømning: 923,00 kr.

2-delt 1 gang pr. uge: 1.810,00 kr.

2-delt 14 dags tømning: 915,00 kr.

400 l beholder

1 gang pr. uge: 2.718,00 kr.

14 dags tømning: 1.369,00 kr.

2 gange pr. uge: 5.416,00 kr.

600 l beholder

1 gang pr. uge: 3.810,00 kr.

14 dags tømning: 1.915,00 kr.

2 gange pr. uge: 7.600,00 kr.

140 l madaffald (kun mindre virksomheder)

Tømning hver 14. dag: 682,00 kr.

Tømning hver uge: 1.344,00 kr.

4 kbm vip container

1 gang pr. uge: 13.398,00 kr.

2 gange pr. uge: 26.756,00 kr.

14 dags tømning: 6.719,00 kr.

6 kbm vip container

1 gang pr. uge: 17.578,00 kr.

2 gange pr. uge: 32.616,00 kr.

14 dags tømning: 8.809,00 kr.

8 kbm vip container

1 gang pr. uge: 21.764,00 kr.

2 gange pr. uge: 43.488,00 kr.

14 dags tømning: 10.902,00 kr.

10 kbm vip container

1 gang pr. uge: 25.916,00 kr.

2 gange pr. uge: 51.792,00 kr.

14 dags tømning: 12.978,00 kr.

3 kbm undergrundscontainer

1 gang pr. uge: 6.962,00 kr.

2 gange pr. uge: 13.884,00 kr.

14 dags tømning: 3.501,00 kr.

Tømning hver 3. uge: 2.347,00 kr.

5 kbm undergrundscontainer

1 gang pr. uge: 10.708,00 kr.

2 gange pr. uge: 21.376,00 kr.

14 dags tømning: 5.374,00 kr.

Tømning hver 3. uge: 3.596,00 kr.

Ekstratømning af undergrundscontainer

300,00 kr.

Behandlingsafgift pr. ton

528,00 kr.

Undergrundscontainere - kun mindre virksomheder med affaldsmængder, hvis art og mængde svarer til en privat husholdning.

Offentligt drevne undergrundscontainere i midtbyen for erhverv - samlepris for rest- og madaffald - som ved almindelige husstande: 810,00 kr.

2-delt 240 liters beholder 3 ugers tømning

374,00 kr.

140 l emballagebeholder

3 ugers tømning: 330,00 kr.

Kolonihave 7 mdr.: 198,00 kr.

240 l emballagebeholder

3 ugers tømning: 374,00 kr.

Kolonihave 7 mdr.: 242,00 kr.

400 l emballagebeholder

3 ugers tømning: 462,00 kr.

Kolonihave 7 mdr.: 286,00 kr.

140 l papirbeholder

3 ugers tømning: 308,00 kr.

Kolonihave 7 mdr.: 198,00 kr.

240 l papirbeholder

3 ugers tømning: 374,00 kr.

Kolonihave 7 mdr.: 242,00 kr.

400 l papirbeholder

3 ugers tømning: 462,00 kr.

Kolonihave 7 mdr.: 286,00 kr.

Offentligt drevne undergrundscontainere genbrug

Indsamling for erhverv i midtbyen - affald i mængde og art som ved almindelige husstande, minus storskrald og miljøkasse: 486,00 kr.

Mindre institutioner, børnehaver og lignende - svarende til en almindelig husstand, maks. én ekstra beholder: 378,00 kr.

Skoler og andre større institutioner - med flere beholdere til de enkelte fraktioner, maks. tre beholder af hver slags: 1.134,00 kr.

Meget store institutioner - med flere beholdere til de enkelte fraktioner, mere end tre beholdere til enkelte fraktioner/undergrundsbeholdere: 1.800,00 kr.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne for aflevering af affald på Affaldsterminalen er netto 30 dage - med mindre andet er aftalt.

Alle priser er inkl. gældende gebyrer og afgifter og ekskl. moms.