Priser

Få svar på, hvad det koster at komme af med erhvervsaffaldet.

Erhvervsmærkat

Der er to forskellige priser for mærkatet. Din pris afhænger af din virksomheds branchekode.

Mærkat for virksomheder med håndværkerrelaterede branchekoder:
5.600 kr. (efterfølgende mærkater koster 2.800 kr. pr. bil).

Mærkat for øvrige virksomheder:
800 kr. (efterfølgende mærkater koster 400 kr. pr. bil).

Mærkat for aflevering af op til 200 kg farligt affald (spildolie, maling og kemikalier):
800 kr. pr. mærkat.

SMS-adgang

Når du køber adgang til genbrugspladser i Randers Kommune med sms, koster det 175 kr. pr. besøg.

Betaling efter vægt

På Randers Affaldsterminal er det muligt at aflevere erhvervsaffald mod betaling efter vægt. Det er især relevant for køretøjer over 3.500 kg, der ikke har adgang på genbrugspladserne.Der tillægges et beløb på 500 kr./ton hvis fraktionerne er blandet sammen - for eksempel hvis der er brændbart i affald til deponi eller omvendt.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne for aflevering af affald på Affaldsterminalen er netto 30 dage - med mindre andet er aftalt.

Alle priser er inkl. gældende gebyrer og afgifter og ekskl. moms.