Priser

Få svar på, hvad det koster at komme af med erhvervsaffaldet.

Erhvervsmærkat

Der er to forskellige priser for mærkatet. Din pris afhænger af din virksomheds branchekode.

Mærkat for virksomheder med håndværkerrelaterede branchekoder:
5.600 kr. (efterfølgende mærkater koster 2.800 kr. pr. bil).

Mærkat for øvrige virksomheder:
800 kr. (efterfølgende mærkater koster 400 kr. pr. bil).

Mærkat for aflevering af op til 200 kg farligt affald (spildolie, maling og kemikalier):
800 kr. pr. mærkat.

41.10.00 Gennemførelse af byggeprojekter
41.20.00 Opførelse af bygninger
42.10.00 Anlæg af veje og jernbaner
42.20.00 Anlæg af ledningsnet
42.90.00 Anden anlægsvirksomhed
43.12.00 Forberedende byggepladsarbejder
43.13.00 Funderingsundersøgelser
43.21.00 El-installation
43.22.00 VVS- og blikkenslagerforretninger
43.29.00 Anden bygningsinstallationsvirksomhed
43.31.00 Stukkatørvirksomhed
43.32.00 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed
43.33.00 Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning
43.34.10 Malerforretninger
43.34.20 Glarmestervirksomhed
43.91.00 Tagdækningsvirksomhed
43.99.10 Murere
43.99.90 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
81.30.00 Landskabspleje
42.11.00 Anlæg af veje og motorveje
42.12.00 Anlæg af jernbaner og undergrundsbaner
42.13.00 Anlæg af broer og tunneller
42.21.00 Anlæg af ledningsnet til væsker
42.22.00 Anlæg af ledningsnet til elektricitet og kommunikation
42.91.00 Anlæg af vandveje, havne, diger og dæmninger

SMS-adgang

Når du køber adgang til genbrugspladser i Randers Kommune med sms, koster det 175 kr. pr. besøg.

Betaling efter vægt

På Randers Affaldsterminal er det muligt at aflevere erhvervsaffald mod betaling efter vægt. Det er især relevant for køretøjer over 3.500 kg, der ikke har adgang på genbrugspladserne.Der tillægges et beløb på 500 kr./ton hvis fraktionerne er blandet sammen - for eksempel hvis der er brændbart i affald til deponi eller omvendt.

Blandet affald til deponi med deklaration 900 kr. pr. ton
Mineralsk affald til deponi med deklaration 900 kr. pr. ton
PCB-holdigt affald til specialdepot med deklaration 1.325 kr. pr. ton
Blandet affald til sorteringsplads 1.100 kr. pr. ton
Brændbart erhvervsaffald til forbrænding 627 kr. pr. ton
Sorteringsomkostninger i forbindelse med usorteret erhvervsaffald og storskrald 500 kr. pr. ton
Ren jord 25 kr. pr. ton
Lettere forurenet jord til jorddeponi 40 kr. pr. ton
Affald til Randers Genbrugsplads - erhvervsbiler under 3.500 kg 527 kr. pr. ton
Farligt affald - Randers Genbrugsplads 10 kr. pr. kg

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelserne for aflevering af affald på Affaldsterminalen er netto 30 dage - med mindre andet er aftalt.

Alle priser er inkl. gældende gebyrer og afgifter og ekskl. moms.