Attraktiv erhvervsgrund på Nikkelvej udbydes til salg

En 12.928 kvm stor erhvervsgrund på Nikkelvej 15, 8940 Randers SV - tæt på E45 - udbydes nu til salg.

Grunden består af matr.nr. 117e og 117f, begge Vorup By, Vorup, beliggende Nikkelvej 15, 8940 Randers SV.

Grunden er omfattet af lokalplan 111 samt partiel byplanvedtægt nr. 37 og kan anvendes til erhvervsformål i form af industri- og større værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, engroshandel samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området.

Salg af grunden sker efter bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021.

Alle købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Opmærksomheden henledes på, at kommunalbestyrelsen kan forkaste alle indkomne tilbud. Indkomne tilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

Mindsteprisen fastsættes til 1.939.200 kr. med tillæg af moms. Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris.