Grund til parkering på Marsvej 45, 8960 Randers SV

Ejendommen er omfattet af lokalplan 549 og kan alene anvendes til parkering.

Ejendommen består af en del af matr.nr. 5bk, Paderup By, Kristrup, beliggende Marsvej 45, 8960 Randers SØ med et areal på 3.774 m2. 

Der er fastsat en minimumspris på 150.000 kr. Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris.

Købstilbud skal være modtaget af Randers Kommune senest den 10. april 2024.