Til salg: Grund på Ørneborgvej, 8960 Randers SØ

Ejendommen består af en del af matr.nr. 48bb, Kristrup By, Kristrup, beliggende Ørneborgvej, 8960 Randers SØ med et areal på 548 m2.

Der fastsættes en minimumspris på 300 kr./m2 med tillæg af moms

Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris.

Randers Kommune vil behandle indkomne købstilbud efter den 19. maj 2024.