Havndal, Jyllandsvej

Gode erhvervsgrunde til salg på Jyllandsvej i Havndal

Grundene, der ikke er detailbyggemodnet, er beliggende i smukke naturomgivelser nordøst for Randers med hurtig forbindelse til Hadsundvej.

Se placeringen og området på Google Maps.

Anvendelsesmuligheder

Området må kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves industri- og større værkstedsvirksomhed, entreprenør- og oplagsvirksomhed, engroshandel samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv, eller som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området.

Jyllandsvej 9 (matr. nr. 5b, Kastbjerg By, Kastbjerg) er arkæologisk forundersøgt og frigivet af Museum Østjylland. Øvrige arealer ikke arkæologisk forundersøgte.

Pris

Alle priser er ekskl. moms og tilslutningsafgifter. Du kan se kort, pris, arealstørrelser, status på solgte grunde samt lokalplaner på det nederste kort her på siden.