Mindre grund ved Toldbodgade

Grund på ca. 500 m2 udlagt til tekniske anlæg.

Grunden udgør ca. 500 kvm af matr. nr. 1bæ, Dronningborg Hgd., Dronningborg. Grunden er beliggende i landzone og udlagt til tekniske formål i henhold til kommuneplanen.

Salg af grunden sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011.

Alle købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Opmærksomheden henledes på, at kommunalbestyrelsen kan forkaste alle indkomne tilbud. Indkomne tilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

Det er ikke muligt at byde på baggrund af nærværende annonce. Udbudsmateriale indeholdende salgsvilkår og obligatorisk tilbudsblanket findes på www.erhvervsgrunde.randers.dk eller fås ved henvendelse til Randers Kommune, Erhverv og Bosætning, Claus Hilligsø Bak på tlf. 29129387 eller pr. e-mail claus.hilligso.bak@randers.dk.

Tilbud i henhold til udbudsmaterialet indsendes til: 

Randers Kommune
Erhverv og Bosætning
att. Claus Hilligsø Bak
Laksetorvet 1
8900 Randers C

eller via mail claus.hilligso.bak@randers.dk

Indkomne bud vil blive behandlet efter den 19.09.2020.