Mindre grund ved Karlsbergvej, 8940 Randers SV

Grund på ca. 842 m2.

Grunden udgør ca. 842 kvm af matr. nr. 17p, Askildrup By, Ølst. Grunden er beliggende i byzone og omfattet af lokalplan 523.

Lokalplanens intentioner for grunden er at give mulighed for en anvendelse sammen med de omkringliggende boliger afskærmet fra det resterende lokalplanområde af beplantningsbælte.

Salg af grunden sker efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 af 3. marts 2021.

Alle købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. 

Grunden udbydes med en fastsat mindstepris på 80 kr./m2 med tillæg af moms.

Tilbudsgiver er ikke afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris.

Randers Kommune er ikke forpligtet til at sælge grunden til den udbudte pris, ligesom kommunalbestyrelsen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Indkomne tilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

Det er ikke muligt at byde på baggrund af nærværende annonce. Udbudsmateriale indeholdende salgsvilkår og obligatorisk tilbudsblanket findes nedenfor eller fås ved henvendelse til Randers Kommune, Erhverv og Bosætning, Claus Hilligsø Bak på tlf. 29129387 eller pr. e-mail claus.bak@randers.dk.

Tilbud i henhold til udbudsmaterialet indsendes til: 

Randers Kommune
Erhverv og Bosætning
att. Claus Hilligsø Bak
Laksetorvet 1
8900 Randers C

eller via mail claus.bak@randers.dk

Indkomne bud vil blive behandlet efter den 20. juni 2022.