Storparcel på Færgevej 35-37, Udbyhøj, 8970 Havndal

Spændende projektgrund i Udbyhøj med gåafstand til Udbyhøj lystbådehavn og god sandstrand.

Spændende projektgrund i Udbyhøj Vasehuse med gåafstand til Udbyhøj lystbådehavn og god sandstrand.

Få hundrede meter til Kattegat og indløbet til Randers Fjord.

Grundene ligger i område med boliger. Arealet fremstår med græs og er afgrænset med skov mod nord og
øst. Grundene på i alt ca. 1,6 ha udbydes af Randers kommune og med ny Lokalplan nr. 68, som giver
mulighed for udnyttelse af grunden til tæt-lavt boligbyggeri i form af dobbelthuse.

Lokalplanen ligger op til 21 dobbelthuse (42 boliger). Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 35% og
bygningshøjde ikke mere end 8,5 meter over terræn. Mulighed for at bygge i etaper.


Ejendommen udbydes til salg efter Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 396 om Offentlig udbud af
Kommunens faste ejendomme. Ejendommen sælges i den stand, hvori den er og forefindes og som beset af
køber, uden ansvar af nogen art for sælger, således at ejendommen sælges med fuld ansvarsfraskrivelse.

Sælger forbeholder sig retten til at vælge mellem de indkomne bud eller til at forkaste dem alle.

Købsaftale med bilag og budblanket kan rekvireres hos EDC Erhverv Trio.

Vejledende udbudspris kr. 600.000 - der modtages både bud under og over beløbet

Kontakt ejendomsmægler Sara Bøgelund Brüner Kristensen, hvis du vil høre mere om ejendommen.

Sara Bøgelund Brüner Kristensen – mail: sakr@edc.dk – mobil: 27 52 50 80.

Du kan se mere om ejendommen på EDC's hjemmeside.