Ø. Bjerregrav - Sneppevej (Storparcel)

Randers Kommune forventer at igangsætte byggemodning af etape 2 ultimo 2022.

Øster Bjerregrav er tæt på både motorvej og Randers C, som du når i bil på 10 min. Området har god offentlig transport og Bjerregrav Mose i "baghaven".

 

Udviklingsudvalget har den 28. oktober 2021 truffet principbeslutning om, at der skal igangsættes byggemodning på Gransangervej og Sneppevej i Ø. Bjerregrav.

Byggegrundene er omfattet af lokalplan 537 og kommuneplantillæg 94, og der henvises generelt hertil for detaljer for boligområdet. Lokalplanen er tilgængelig her på siden.

På Sneppevej kommer en storparcel med 32 tæt/lav boliger i lokalplanens delområde 1b.

Tidshorisont for byggemodning

Forvaltningen vil i starten af 2022 indstille igangsætning af byggemodning til konkret politisk stillingtagen.

Herefter forventes det, at byggemodningen sættes i gang ultimo 2022. Den forventede tidshorisont på byggemodning er 4-5 måneder.

Når byggemodningen er færdig, skal salgsvilkår og mindstepris på grundene til politisk behandling. Processen ved den politiske godkendelse tager ca. 2 måneder.

På baggrund af ovenstående foreløbige tidshorisont estimeres det, at grundene bliver sat til salg i offentligt udbud medio 2023.

Proces ved salg af storparcel

Når kommunen udbyder fast ejendom, herunder storparceller, i nye udstykninger, skal der indledningsvis gennemføres et offentligt udbud.

I udbudsperioden har alle har mulighed for at byde ind med købstilbud. Når udbudsperioden er slut, vil alle de indkomne bud blive gennemgået og storparcellen sælges i forlængelse det offentlige udbud til højestbydende.

Hvis parcellen ikke er solgt efter det offentlige udbud, vil den ligge til almindeligt salg på vores hjemmeside efterfølgende.

Spørgsmål?

Vi kan på nuværende tidspunkt desværre ikke svare på spørgsmål om storparcellens udbudspris. Det skyldes, at byggemodningen samt den politiske proces med godkendelse af udbudsprise først skal være afsluttet.

Vi vil løbende opdatere hjemmeside og vi opfordrer til, at du tilmelder dig til at abonnere på nyt fra grundsalg.