Affald til jordbrug

Er du leverandør eller formidler af affaldsprodukter? Du kan hurtigt indsende en anmeldelse til os om nyttiggørelse af affald til jordbrugsformål.

Organisk affald, herunder spildevandsslam, indeholder en række nyttige næringsstoffer, især fosfor, som er en vigtig ressource, der bør udnyttes.

Hvad skal jeg anmelde?

Selvbetjeningsløsningen skal bruges ved anmeldelse af biokompost, biofiber og spildevandsslam til udspredning på jordbrugsarealer.

Affaldsprodukterne kan anvendes til gødningsformål, såfremt produkterne opfylder en række kvalitetskrav i Slambekendtgørelsen - bekendtgørelsen om affald til jordbrugsformål.

Læs mere i slambekendtgørelsen

Hvordan anmelder jeg?

Du skal igennem følgende trin:

  • Indtegne hvilke arealer du ønsker at anvende til udspredning af slam eller udvælge arealer via markbloknummer.
  • Vedhæfte en deklaration efter Slambekendtgørelsens §12 i form af analyseresultater og en leveringsaftale.
  • Indtaste oplysninger omkring producent af affaldsproduktet, mængde af fosfor/ha, tidspunkt for udspredningen m.m.

Anmeld slam her

Hvornår behandles anmeldelsen?

Når du har indsendt en anmeldelse vil du automatisk modtage en kvittering samt en kopi af ansøgningen i en mail.

Det er Randers Kommunes forventning, at de anmeldelser der indsendes via den digitale selvbetjeningsløsning kan behandles hurtigere og nemmere for såvel leverandør og Randers Kommune. Vores forventning er, at du vil modtage en acceptskrivelse i løbet af få arbejdsdage, mod Slambekendtgørelsens 8 dages anmeldelsesfrist.

Har du spørgsmål?

Det kan enten være til anvendelsen af affald til jordbrugsformål eller den digitale selvbetjeningsløsning, så er du velkommen til at kontakte Esben Husted Kjær, tlf. 89151746 eller mail ehk@randers.dk.