Husdyrhold

Efter Husdyrloven skal kommunen vurdere om etableringer, udvidelser eller ændringer af husdyrbrug kræver miljøgodkendelse.

Fra den 1. august 2017 gælder der nye regler for husdyrbrug. Et husdyrbrug er nu som udgangspunkt et landbrug med husdyranlæg med et produktionsareal over 100 m2. Produktionsarealet er den del af stalden, hvor dyrene opholder sig og afsætter gødning.

Etablering, udvidelse eller ændringer af husdyrbrug med et produktionsareal over 100 m2 kan være godkendelsespligtige efter Husdyrloven og skal anmeldes til kommunen. 

Kommunen tager stilling til om det anmeldte kræver en tilladelse.