Tilsynsrapporter m.v.

Her finder du tilsynsrapporter, tilsynsplan og kommunens årlige tilsynsberetning.

Tilsynsrapporter

Efter hvert fysisk tilsyn på et husdyrbrug udarbejder kommunen en tilsynsrapport, som sendes til husdyrbruget. I rapporten skal der blandt andet stå, om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser.

Kommunen er ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporterne, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Find Randers Kommunes tilsynsrapporter her.

Tilsynsplan

Randers Kommune er forpligtet til at have en tilsynsplan gældende for industri og husdyrbrug.

Mål med tilsynsplanen:

  • At forebygge forurening samt, at virksomhederne og husdyrbrugene overholder den samlede miljølovgivning.
  • At give åbenhed om kommunens tilsynsindsats.

Tilsynsplanen skal opdateres mindst hvert 4. år.

Du kan læse mere i bekendtgørelsen om miljøtilsyn herunder.

Bekendtgørelse om miljøtilsyn

Tilsynsberetning

Kommunerne skal hvert år senest 1. april indsende en beretning til Miljøstyrelsen om det foregående års indsats i forhold til miljøgodkendelser og miljøtilsyn.

Indberetningen for landbrug og industri skal fra maj 2013 ske samlet og benævnes "virksomheder". Herudover skal der særskilt indberettes en række oplysninger om kommunens IE-virksomheder.

Tilsynsberetningen skal indeholde kommunalbestyrelsens vurdering af og bemærkninger til miljøtilsyn.

Læs mere om tilsynsberetning på Miljøstyrelsens hjemmeside.