Spildevand fra virksomhed

Skal du have tilsluttet dit spildevand til en offentlig kloak? Læs her, hvordan du skal søge om tilslutningstilladelse

rensningsanlæg set fra oven hen over vandspejlet

Spildevand kan opdeles i følgende overordnede typer:

  • Processpildevand - kommer fra virksomhedens produktion og drift.
  • Sanitært spildevand - kommer fra toilet, bad og køkken.
  • Overfladevand - kommer fra regnafstrømning fra tagflader og befæstede arealer.

Hvis du har en virksomhed med processpildevand, så kræver det en tilladelse at aflede til kloak.