Midlertidig forurening

Virksomheder, som foretager midlertidige forurenende aktiviteter, har pligt til at anmelde disse til kommunen.

Hvilke aktiviteter er omfattet anmeldeordningen?

Aktiviteter der er omfattet af kapitel 2, anmeldeordning for midlertidige aktiviteter m.v. i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter:

  • Bygge og anlægsarbejde
  • Nedrivningsaktiviteter
  • Bygningsfacadebehandling
  • Overflade behandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner

Hvornår skal aktiviteten anmeldes?

Senest 14 dage før aktiviteten ønskes påbegyndt, skal der foretages en anmeldelse til Randers Kommune, ifølge ovennævnte Bekendtgørelse. For korrekt håndtering af affald i forbindelse med den midlertidige aktivitet henvises til Regulativ for bortskaffelse af erhvervsaffald for Randers Kommune. 

Hvordan anmelder jeg aktiviteten?

Når du skal udfylde anmeldelsen skal du angive:

  • Arbejdssted
  • Hovedentreprenør
  • Udførende entreprenør
  • Aktivitetsbeskrivelse
  • Aktivitetsperiode
  • Særlige foranstaltninger

Herefter skal den indsendes til Miljøgruppen, Randers Kommune på mail industrimiljo@randers.dk.