Udførte miljøtilsyn

Tilsynsbrevene fra nogle af virksomhederne offentliggøres løbende

Randers Kommune afrapporterer efter endt miljøtilsyn til virksomhederne. Tilsynsbrevene fra nogle af virksomhederne offentliggøres løbende

Randers kommune skal i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn offentliggøre tilsynsbreve fra:

  1. Virksomheder, der var (i)-mærket på listen til bilag 1 til bekendtgørelse nr. 486 af 25. maj 2012.
  2. Husdyrbrug, der er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Tilsynsbreve fra øvrige virksomheder og husdyrbrug som kommunen føre regelmæssigt tilsyn med skal, jf. bekendtgørelsen, først offentliggøres efter d. 7. juli 2015

De offentliggjorte tilsynsbreve er listet herunder alfabetiske i forhold til adressen på virksomheden brevet vedr.

Der er pt. ingen offentliggjorte tilsynsbreve.