Håndværkerparkering

Er du håndværker og har behov for at parkere på Randers Kommunes betalingsparkeringspladser, så kan du anskaffe dig en håndværkerlicens.

Håndværkere der skal udføre erhvervsmæssigt arbejde i betalingszonen (Centerringen) og som har behov for at parkere bilen på en betalingsparkeringsplads, kan købe en håndværkerlicens.

Betingelsen for at der kan købes en håndværkerlicens er, at bilen udelukkende må anvendes til erhvervsmæssig kørsel, og at den er registreret på gule nummerplader eller papegøjeplader.

Håndværkerlicenser

Der findes 2 forskellige håndværkerlicenser:

C-licens

Gælder i 5 dage, og bruges ved at håndværkeren selv udfylder de 5 felter med de relevante datoer. Kortet skal udfyldes med kuglepen og anbringes synligt i bilens forrude. Kortet giver mulighed for at parkere på kommunale p-pladser indenfor betalingszonen uden køb af billet. Licensen koster 150 kr.

D-licens

Giver mulighed for at parkere på kommunale p-pladser indenfor betalingszonen uden køb af billet. Licensen koster 200 kr./måned. Ved oprettelse eller fornyelse vælges det antal måneder der ønskes, dog minimum 1 måned og maksimum op til 1 år.

Ved udstedelse af D-licens 1. gang skal du skanne din registreringsattest ind, så den kan vedhæftes ansøgning.

Håndværkerlicensen gælder kun på betalingspladser og således ikke på tidsbegrænsede pladser, handicappladser, ved standsnings- eller parkeringsforbud, osv. Håndværkerlicensen gælder også om lørdagen.

For begge licenser gælder at ansøgning skal fremsendes mindst 5 dage før den skal gælde, så betaling kan nå at blive registreret.

Ansøger skal være registeret som ejer af det køretøj, der søges licens til.

Der kan kun erhverves en licens pr. køretøj og licensindehaveren er pligtig til at melde adresseændring. Ved køb af ny bil – eller andet forhold, der gør det nødvendigt at ændre licensen – kan erstatningslicens udstedes for samme gyldighedsperiode mod et ekspeditionsgebyr på 100 kr. ved aflevering af den gamle licens før den nye udstedes.

Ved bortkomst, tyveri eller lignende kan erstatningslicens udstedes med samme gyldighedsperiode som den tidligere erhvervede licens mod et ekspeditionsgebyr på 100 kr.

Licensindehaveren er pligtig til at returnere licensen, hvis licensbetingelserne ikke længere opfyldes eller bilen sælges.