Håndværkerparkering

Er du håndværker og har behov for midlertidigt at parkere i midtbyen, kan du købe en håndværkerlicens, der giver adgang til parkering på en række betalingspladser i midtbyen.

Håndværkere med cvr-nr. der midlertidigt skal udføre erhvervsmæssigt arbejde i betalingszonen (indenfor Centerringen) kan købe en håndværkerlicens, der giver mulighed for parkering på en række betalingspladser. Håndværkerlicensen gælder også om lørdagen.

Håndværkerlicens kan kun købes til biler, der anvendes til erhvervsmæssig kørsel. Bilen skal være registreret på gule nummerplader.

Håndværkerlicensen fritager for yderligere betaling på betalingspladser – dog ikke på Østervold og Østervangsvej. Håndværkerlicensen giver ikke adgang til parkering på tidsbegrænsede pladser, handicappladser, ved standsnings- eller parkeringsforbud, osv. Hvis der er behov for midlertidigt at kunne parkere på steder med parkeringsforbud skal der søges om særskilt tilladelse.

Der findes 2 forskellige håndværkerlicenser:

C-licens (5 dage)

En C-licens giver mulighed for betalingsfri parkering på kommunale betalingspladser indenfor centerringen. Licensen koster 150 kr.

D-licens (måned)

En D-licens giver mulighed for betalingsfri parkering på kommunale betalingspladser indenfor centerringen. Licensen koster 200 kr./måned. Der kan købes op til 12 mdr.

For begge licenser gælder at den skal bestilles mindst 5 dage før den skal bruges.

Ved bortkomst eller andet forhold, der gør det nødvendigt at ændre licensen – kan erstatningslicens udstedes for samme gyldighedsperiode mod et ekspeditionsgebyr på 100 kr.

Parkering på steder med parkeringsforbud

Parkering på steder med parkeringsforbud kræver, udover håndværkerlicensen indenfor Centerringen, en tilladelse til midlertidig parkering ved et parkeringsforbud i en nærmere defineret periode.

Håndværkere med gulplade kan ansøge om en tilladelse til midlertidig parkering ved et parkeringsforbud.

Betingelsen for at kunne søge om tilladelse til midlertidig parkering ved et parkeringsforbud er, at der i bilen er monteret et arbejdsredskab, som er nødvendig for arbejdets udførelse. Ellers er kun af- og pålæsning af materialer tilladt.

Tilladelsen skal ligge synligt i bilens forrude, indenfor Centerringen sammen med håndværkerlicensen, så p-vagter og Østjyllands Politi kan se dem.