Levering af jord til støjvold i Munkdrup

Jordtip - Overskudsjord - Jordflytning. Randers Kommune kan henvise til områder hvor entreprenører, anlægsgartnere og lignende kan komme af med overskudsjord fra igangværende arbejder.

Entreprenør, anlægsgartnere og lignende er forpligtet til at overholde den gældende lovgivning indenfor området. Læs derfor evt. først Randers Kommunes generelle side om jordflytning.

Modtagelse af jord til støjvold i Munkdrup

Entreprenør, anlægsgartnere og lignende er forpligtet til at rapporter dagligt mængden af jord og typen af jord for hver lastbil. Jord skal være af en sådan kvalitet, at den kan indbygge den med gummihjulsmaskiner.

Priser

Priser for aflevering af jord:

  • Rent Jord : 15,00 kr. pr. m3.
  • Lettere forurenet Jord: 50,00 kr. pr. m3.

Køreseddel

Køreseddel skal udfyldes via

VIGTIGT ! Der skal udfyldes en køreseddel pr. dag pr. bil.

Før levering

William Laursen A/S skal have jordflytningstilladelser inden levering af jord. Der skal ringes til William Laursen A/S på tlf. 86467337 dagen før levering af jorde. Mandag - torsdag senest kl. 13:00,  fredag inden kl. 12:00.

Levering kan kun ske i åbningstiden:

  • Mandag til torsdag 7:00 - 16:00
  • Fredag 7:00 – 12:30
  • Der er lukket i ferie og helligdage