Udbud og indkøb (om os)

Indkøb i Randers Kommune foregår på mange niveauer i de forskellige forvaltninger. Overordnet udarbejdes og gennemføres der udbud både i de forskellige forvaltninger og i Udbud og Indkøb.

Selve indkøbet af forskellige varer/tjenesteydelser kan foregå helt ud på institutionsniveau, men også på forvaltningsniveau.

Hvis du gerne vil vide noget generelt om indkøb i Randers Kommune kan du kontakte Udbud og Indkøb.

Udbud og Indkøb

Udbud og Indkøbs primære opgave er at indgå fordelagtige aftaler på de områder, hvor det er hensigtsmæssigt. Man skal samtidig sikre, at den gældende lovgivning (bl.a. udbudsdirektiverne) og indkøbspolitikken samt retningslinjer for Randers Kommune bliver overholdt.

Når der laves indkøbsaftaler i Randers Kommune, tilstræber Udbud og Indkøb at inddrage personer fra forskellige relevante institutioner i brugergrupper, så aftalerne bliver så anvendelige og brugerorienterede som overhovedet muligt.

Kontakt

Udbud og Indkøb
Laksetorvet 1 - Lokale D.1.90
8900 Randers C

Indkøbschef Peter Lund Neumann
Tlf.: 8915 1235
Mail: peter.neumann@randers.dk 

Udbudskonsulent Tina Kaarup Christiansen
Tlf.: 8915 1237
Mail: tina.kaarup.christiansen@randers.dk

Indkøbscontroller Laura Vandbæk Kroer
Tlf.: 8915 1248
Mail: laura.vandbaek.kroer@randers.dk

Indkøbscontroller Camilla Oxholm Sørensen
Tlf.: 8915 1242
Mail: cos@randers.dk  

Indkøbscontroller Indra Zaboraite-Thomsen
Tlf.: 8915 1238
Mail: indra.zaboraite@randers.dk

Udbudsjurist Sanne Nelveg Nielsen
Tlf.: 8915 1239
Mail: sanne.nelveg.nielsen@randers.dk

Udbudsjurist Emilie Rasmussen Øster
Tlf.: 8915 1134
Mail: emilie.rasmussen.oster@randers.dk

Udbudsjurist Mohammed Anis Mroue
Tlf.: 8915 1441
Mail: mohammed.anis.mroue@randers.dk

Udbudsjurist Louise Kaas
Tlf.: 8915 1198
Mail: louise.kaas@randers.dk