Udbud

Randers Kommune er løbende i udbud på forskellige slags opgaver. Det gælder både driftsopgaver samt udbud af varer og tjenesteydelser.

Udbud og tilbudsindhentninger fremgår nedenfor.

Aktuelle udbud vedr. varer og tjenesteydelser kan findes på Ethics.dk.

For et komplet overblik over udbud, der gennemføres i vores indkøbsfællesskab KomUdbud, henvises til KomUdbuds hjemmeside.

Randers Kommune har offentliggjort udbuddet på fast, visiteret personbefordring, som kan findes i ETHICS.

Tidsplanen kan findes i udbudsbetingelserne.

Udbuddet omfatter udførelse af vintertjenesten på Randers Kommunes kørebaner, og omfatter snerydning og glatførebekæmpelse på ca. 775 km kommunevej, samt sideanlæg, buslommer m.m.

Udbuddet for den kommende 4 års periode, offentliggøres d. 1. marts 2021 i ByggeWeb.