Udbud

Randers Kommune er løbende i udbud på forskellige slags opgaver. Det gælder både driftsopgaver samt udbud af varer og tjenesteydelser.

Udbud og tilbudsindhentninger fremgår nedenfor.

Aktuelle udbud vedr. varer og tjenesteydelser kan findes på Ethics.dk.

For et komplet overblik over udbud, der gennemføres i vores indkøbsfællesskab KomUdbud, henvises til KomUdbuds hjemmeside.

Tilmelding findes på www.rib-software.dk med angivelse af TN766324

Udbudsmaterialet forventes at være tilgængeligt på RIB Byggeweb fredag den 14. oktober 2022 efter kl. 16.00.

 Licitation: Åbning af tilbud vil foregå i lokale E.3.05 tirsdag den 8. november 2022 kl. 11:00 på Randers Kommune, Laksetorvet, 8900 Randers C.

BYGGERIET OMFATTER:  Byggesagen omfatter opførelse af 10 boliger fordelt som 5 dobbelthuse. Husene placeres med god afstand

mellem bygningerne, så der bliver mulighed for at etablere private uderum til hver bolig. De enkelte boliger udføres med et brutto areal på ca. 55 m2 samt en overdækket indgang på ca. 3 m2.

I forbindelse med boligerne etableres en aktivitets-/servicebygning på ca. 160 m2, bygningen placeres nord for boligerne og nuværende sti. Bygningen indeholder kontorer til personalet, aktivitetsrum, toiletter og birum. De arealer udgør ca. 90 m². Bygningen skærmer mod den eksisterende bebyggelse samtidig med at de tilhørende personalekontorer har kontakt til de fremtidige boliger. I bygningen indgår et fællesareal på ca. 70 m2. Det svarer til 7 m2 pr. bolig, dermed bliver de enkelte boliger alt i alt 65m2.

Det samlede byggeri bliver ca. 740 m².