Udbud

Randers Kommune er løbende i udbud på forskellige slags opgaver. Det gælder både driftsopgaver samt udbud af varer og tjenesteydelser.

De nuværende udbud kan ses nedenfor.

For et komplet overblik over udbud, der gennemføres i vores indkøbsfællesskab KomUdbud, henvises til KomUdbuds hjemmeside.

Randers Kommune planlægger et udbud af kommunens faste, visiterede personbefordring.

Materiale fra markedsdialogmøde d. 26 maj 2020 kan findes herunder:

Referat af dialogmøde

Plancher fra dialogmøde

Eksempel på fakturabilag

Eksempel på fakturabilag - kontroller

Randers Kommune udbyder på vegne af Randers Bibliotek et afleverings- og sorteringsanlæg.

Udbuddet omfatter levering og servicering af afleverings- og sorteringsmaskine til Randers Bibliotek.

Udbudsmaterialet er offentligt tilgængeligt her.