Udbud

Randers Kommune er løbende i udbud på forskellige slags opgaver. Det gælder både driftsopgaver samt udbud af varer og tjenesteydelser.

De nuværende udbud kan ses nedenfor.

For et komplet overblik over udbud, der gennemføres i vores indkøbsfællesskab KomUdbud, henvises til KomUdbuds hjemmeside.

Randers Kommune udbyder på vegne af Beredskab og Sikkerhed Randers Favrskov Djursland I/S levering af tanksprøjter. Udbuddet vil blive gennemført som et udbud med forhandling. 

Alle potentielle ansøgere opfordres til at gennemgå udbudsmaterialet og stille spørgsmål, hvis dette findes nødvendigt

Udbudsmaterialet kan finde her.

Ordregiver forbeholder sig retten til at ændre i udbudsmaterialet indenfor de i materialets angivne frister og udbudslovens rammer. 

Fristen for indsendelse af ansøgning om prækvalifikation er mandag den 2. marts 2020, klokken 23.59.

Randers kommune udbyder i offentlig licitation nedrivning af eksisterende institution og bygning af ny daginstitution i Langå.

Børnehuset Langå opføres på adressen Vennevej 1, 8870 Langå.

Tilbuddet skal gives i henhold til bygherrens udbudsmateriale samt:

Byggestyrelsens cirkulære om fast tid og pris, AB18 samt

Byggestyrelsens bekendtgørelse om kvalitetssikring.

Byggeriet udbydes i hovedentreprise med tildelingskriterium Laveste bud.  

Udbuddet er opdelt i følgende arbejder:

- Nedrivningsarbejdet

- Jord-, terræn-, kloak-, beton- og murerarbejdet.

- Tømrer-, snedker- og tagdækningsarbejdet.

- Konstruktionstål- og smedearbejdet

- VVS- og blikkenslagerarbejdet.

- Ventilationsarbejdet og teknisk isolering.

- El arbejdet, stærk og svagstrøm.

- Gulvbelægningsarbejdet.

- Malerarbejdet.

Udbuddet afholdes digitalt, som et offentligt udbud på RIB Byggeweb Udbud.

Dette medfører at deltagelse udelukkende kan foregå via RIB Byggeweb Udbud.

Tilmelding til udbuddet findes på www.rib-software.dk med angivelse af TN260248

Der findes ligeledes her vejledning i brugen af RIB Byggeweb Udbud.

Såfremt der er tekniske spørgsmål til afvikling af udbuddet i RIB Byggeweb Udbud, kan RIB Byggeweb Support kontaktes på +45 35 245 250 eller support@rib-software.dk

Udbudsmateriale:

Udbudsmaterialet forventes at være tilgængeligt på RIB Byggeweb onsdag den 15. januar 2020 efter kl. 16.00.

Licitation:

Åbning af tilbud vil foregå i lokale E.3.05 den 5. februar 2020 kl. 13:30 på Randers Kommune, Laksetorvet, 8900 Randers C.

BYGGERIET OMFATTER:

Byggesagen omfatter nedrivning af den nuværende institution på ca. 310 m² og opførelse af ny daginstitution på 1002 m², ny liggehal på 37 m² og ny cykeloverdækning på 38,5 m².

Den nye daginstitution består af 6 grupperum til børnehavebørn og et grupperum til vuggestuebørn. Udover grupperne indrettes bygningen med et centralt krea område og fælles rum, produktionskøkken samt velfærdsrum til de ansatte.

Udbudsmaterialet er efter Børn og skole ønske udformet således, at 2 grupperum, en fælles børne-garderobe samt produktionskøkken kan udgå helt eller delvist. Se projektvarianter i tegningsmaterialet. Hvis produktionskøkkenet udgår skal funktion erstattes af et pædagogisk køkken.

Det er et vilkår for opgaven at ovennævnte frit kan til- og fravælges.

Arbejderne omfatter terræn, fundamenter, gulve, vægge i massivtræselementer, akustiklofter og tagkassetter, vægabsorbenter, facadepartier, indvendige døre og fast inventar. Etablering af ventilation, el- og vvs- installationer.

Tidsplan

Byggearbejderne forventes, under myndighedernes godkendelse, påbegyndt primo marts 2020 og afsluttet senest 1. januar 2021.

Arbejdsklausul:

Randers Kommune ønsker, med henvisning til ILO-konvention nr. 94 vedrørende løn- og

ansættelsesforhold, at sikre gode vilkår for medarbejderne hos alle leverandører af de udbudte ydelser.

Se hvad klausulen omfatter i udbuddet på RIB Byggeweb.

Randers Kommune udbyder på vegne af KomUdbud daginstitutionsmøbler. 

Materialet er tilgængeligt her

Der er tilbudsfrist den 23.03.2020 kl. 12.00.