Ansøgning om ophold

Se mulighederne for lovligt ophold for ukrainske statsborgere, der rejser ind i Danmark.

Opholdstilladelse efter særlov

Med virkning fra den 17. marts 2022 kan ukrainske fordrevne få opholdstilladelse efter en særlov. Læs mere om opholdstilladelse efter særloven på www.nyidanmark.dk.

Indtil udlændingestyrelsen har behandlet din ansøgning om opholdstilladelse, vil du være omfattet af udlændingestyrelsens forsørgelsespligt. Det vil som udgangspunkt betyde, at du har mulighed for at opholde dig på et asylcenter. Du har dog også mulighed for at blive bo uden for et asylcenter, fx gennem privat indkvartering.

www.nyidanmark.dk kan du ansøge om opholdstilladelse digitalt eller downloade ansøgningsskemaet og udfylde det i papirudgave. På www.nyidanmark.dk kan du også se, hvad du skal gøre, når du har udfyldt ansøgningen.

Når den du har fået afgørelsen om opholdstilladelse, vil kommunen, som du fremadrettet skal bo i, yde bistand med boligplacering, forsørgelse, hjælp til at finde arbejde mv.

Asyl

Du har også mulighed for at søge om asyl på almindelig vis. Udlændingestyrelsen har dog orienteret kommunerne om, at der forventes lang sagsbehandlingstid på asylansøgninger. Læs mere om at søge om asyl på www.nyidanmark.dk.

Ophold på visum og visumfrit ophold

Hvis du rejser ind i Danmark på et biometrisk pas, har du mulighed for at være i Danmark på et visumfrit ophold i op til 90 dage.

Hvis du vil rejse ind i Danmark med et pas uden biometri, kan du søge om et visum til Danmark på op til 90 dages varighed.

www.nyidanmark.dk er der information om, hvornår du kan indrejse visumfrit eller på visum.

Hvis du opholder dig i Danmark visumfrit eller på visum og ikke kan rejse ud i overensstemmelse med dit visumfrie ophold eller gyldigheden af dit visum, kan du søge om forlængelse af dit ophold i Danmark op til yderligere 90 dage. Det er en forudsætning, at du opfylder betingelserne for en forlængelse.

Hvis en ukrainsk statsborger opholder sig i Danmark visumfrit eller på visum, er det vedkommendes eget ansvar at have et sted at bo og at kunne forsørge sig. Turister har ikke ret til at arbejde i landet.