Hvis du har børn

Skole

Alle ukrainske børn mellem 6-17 år kan komme i skole - også selvom man endnu ikke har en opholdstilladelse.

Ønsker du at melde dit barn ind i skolen, kan du sende en mail til læringskonsulent Mette Daugbjerg Møller, som vil hjælpe dig. Du kan kontakte hende på mail mette.daugbjerg.moller@randers.dk eller ringe på tlf. +45 51 56 20 98.

Dagtilbud

Børn i alderen 0-2 år kan gå i dagpleje eller vuggestue.

Børn i alderen 3-5 år kan gå i børnehave.

Prisen for pasning i kommunale institutioner i Randers Kommune 2022 er:

  • Dagpleje 0-2-årige 2.604 kr. per måned
  • Vuggestue 0-2-årige 3.069 kr. per måned
  • Børnehave 3-5-årige 1.854 kr. per måned
  • Tillæg for madordning i flere institutioner 655 kr. per måned
  • Fritidshjem 1.229 kr. per måned
  • SFO 1.067 kr. per måned

I dagpleje, vuggestue og børnehave er betalingen for 12 måneder.

I fritidshjem og SFO er juli måned betalingsfri.

Du skriver dit barn op til et dagtilbud via den digitale pladsanvisning eller med hjælp fra Pladsanvisningen, som kan kontaktes ved personligt fremmøde på Laksetorvet 1, 8900 Randers C, på følgende dage: Mandag kl. 09.00-15.00, tirsdag kl. 09.00-14.00 og torsdag kl. 09.00-14.00. Pladsanvisningen kan også kontaktes på tlf. +45 89 15 14 20. Telefontider: Alle hverdage kl. 09.00-13.00 undtagen onsdage.

Du har også mulighed for at vælge en privat institution. I så fald skal du selv kontakte institutionen direkte for opskrivning.

Institution for ukrainske børn

Randers Kommune åbner en unik institution for ukrainske børn i alderen 0-6 år. Institutionens personale sikre børnenes trivsel og udvikling gennem leg og aktivitet sammen med andre ukrainske børn. Læs om vores fantastiske tilbud:

Familieydelser, herunder tilskud til pasning

Hvis du har børn, der er afhængige af din indkomst, kan du muligvis være berettiget til at modtage familieydelser, som for eksempel et månedligt tilskud til børnepasning.

Hvis indkomsten i din husstand er under 583.700 kr. per år, kan du søge om et økonomisk tilskud til pasning (fripladstilskud). Hvis din husstands indkomst er under 185.700 kr. per år, vil du typisk få et tilskud, der dækker hele din betaling til vuggestue eller børnehave.

Hvis du er enlig forælder, kan du desuden søge et forsørgertilskud til enlige forældre. Læs mere om forsørgertilskud på Lifeindenmark.dk.

Du kan kontakte Randers Kommunes pladsanvisning på tlf. +45 89 15 14 20 om økonomisk tilskud.

Børne- og ungeydelse

I Danmark får børnefamilier med en indkomst under 828.100 kr. per år en ydelse, der hedder børne- og ungeydelse. Når du ankommer fra Ukraine, er der et optjeningsprincip, som betyder, at du efter at have boet og arbejdet 6 måneder i Danmark får en procentdel af ydelsen (8,3 %). Når du har boet og arbejdet 6 år i Danmark, vil du få fuld børne- og ungeydelse. Læs mere om børne- og ungeydelse på Lifeindenmark.dk.

Børn og børneopdragelse i Danmark

Værdier for børn i Danmark er baseret på menneskerettigheder og Konventionen om Barnets Rettigheder og giver alle børn ret til at gå i skole, ret til at få mad og ret til ikke at blive udsat for vold og overgreb. Det betyder, at fysisk og mental vold mod børn er ulovligt i Danmark, og at vi i Danmark tror på, at det er muligt at opdrage sine børn uden at slå dem. Samfundets rolle er at støtte familier, som har brug for support. Hvis fagpersoner i skoler eller pasningsinstitutioner har grund til at tro, at der bliver brugt vold mod børn, eller at de behandles dårligt, er de forpligtet til at rapportere det til familierådgivningen i deres kommune.

I Randers Kommune er vi meget optagede af at skabe den bedste hverdag for børnene i vores skoler og dagtilbud. Vi ser samarbejdet med forældrene som en vigtig brik i dette. Kun sammen med forældrene kan vi skabe de bedste rammer for barnet. Et godt samarbejde er for os karakteriseret ved gensidig tillid, respekt og en tæt dialog.