Når du har fået opholdstilladelse

Når du har fået opholdstilladelse, så får du også at vide, hvilken kommune du skal bo i. Hvis du er visiteret til Randers Kommune, så kontakter vi dig via de oplysninger, som du opgav i forbindelse med ansøgningen.

Har du ikke hørt fra os?

Hvis du har fået opholdstilladelse i Danmark og er visiteret til Randers Kommune og ikke har hørt fra os, så ring på dette nummer +45 20 55 13 41 eller skriv til integration@randers.dk – så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Kommunal anvist midlertidig bolig

Når kommunen kontakter dig, vil du blive spurgt om du har behov for, at kommunen anviser en bolig til dig.

Møde på Jobcenteret

Når du er blevet visiteret til Randers Kommune, og kommunen kontakter dig, vil du blive indkaldt til et møde i Integrationsafdelingen i Randers Jobcenter. På mødet vil du blive informeret om de rettigheder og pligter, du har som udlænding i Danmark.

Overflytning til Randers Kommune

Er du blevet visiteret til en anden kommune end Randers, men ønsker at blive overflyttet til Randers Kommune, kan du søge om at blive overflyttet. Kontakt i så fald Integrationsafdelingen på tlf.: +45 20 55 13 41 eller skriv til integration@randers.dk. Du vil blive bedt om at sende en ansøgning.

Du kan også udfylde skema med ansøgning om overtagelse af integrationsansvar i Velkomstcenter Ukraine, hvorfra ansøgning sendes til integrationsafdelingen og behandles.

Integrationsafdelingen vil foretage en individuel vurdering og give dig et skriftligt svar. Der skal være stærke grunde, før ansøgningen bliver godkendt.