Økonomi

NemKonto

Når du har fået opholdstilladelse, kan du få oprettet en NemKonto. Du skal have en NemKonto for at modtage penge fra den offentlige sektor/stat.

Randers Kommune har en aftale med banken Nordea om, at banken vil sørge for, at du som ukrainer kan få en NemKonto hurtigst muligt. For at få oprettet en NemKonto i Nordea, skal du udfylde to blanketter. Blanketterne kan du få udleveret på Velkomstcenter Ukraine. På Velkomstcentret kan du desuden få hjælp til at udfylde blanketterne samt information om, hvilken dokumentation du skal medbringe i banken.

Bankens adresse er: Nordea, Kirkegade 3, 8900 Randers C.

Du kan kontakte banken på fp2700@nordea.dk

Som kunde i Nordea betaler du 90 kr. i kvartalet for netbank, hævekort samt for at kunne hæve penge gratis i alle danske hæveautomater.

Penge til husleje og daglige udgifter

Hvis du ikke har et job eller penge til at forsørge dig selv, skal du henvende dig på Velkomstcenter Ukraine, hvor du vil få hjælp til at søge en social ydelse (penge) til at betale husleje og til at leve for, indtil du får en indkomst. Ydelsen er i 2022:

  • Personer, som er over 30 år eller som er mellem 18 og 30 og er udeboende 6.228 kr. per måned før skat
  • Personer, der har status af enlig forsørger og eget barn/børn i hjemmet 12.456 kr. per måned før skat
  • Personer, der er gifte/samlevende og har egne børn i hjemmet 8.716 kr. per måned før skat
  • Hjemmeboende under 30 år 2.683 kr. per måned før skat.

Hvis du eller din ægtefælle har en indkomst, trækkes jeres indkomst fra det beløb, du kan få udbetalt i socialydelse.

Vær opmærksom på, at for at være berettiget til offentlig forsørgelse skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet i Danmark. Det betyder, at hvis du forlader Danmark – også selvom det er kun er midlertidig f.eks. pga. ferie – skal du kontakte Integrationsafdelingen på Jobcentret og give besked om, at du i den givne periode ikke vil stå til rådighed for arbejdsmarkedet i Danmark. Hvis ikke du får givet besked, vil du blive mødt med krav om tilbagebetaling.

Når du modtager hjælp til forsørgelse fra kommunen, skal du desuden være opmærksom på, at du har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen. Forkerte eller manglende oplysninger kan medføre, at der rejses krav om tilbagebetaling af hjælpen. Hvis du giver forkerte, mangelfulde eller vildledende oplysninger – enten bevidst eller ved grov uagtsomhed – kan du blive idømt bøde. Læs mere om din oplysningspligt.

Indkomstskat

I Danmark skal man betale skat af sin indkomst, og det er din egen pligt at indberette ændringer i indkomst. SKAT har lavet en guide, der kan hjælpe dig.