Randers og Ukraine i tal

Følg udviklingen i antallet af fordrevne ukrainere i Randers Kommune.

Tallene er fra den 27. september 2022.

11,1 mio. ukrainere har forladt Ukraine.

Dagens tal i Randers Kommune

316 voksne har fået opholdstilladelse i Randers (heraf 284 mellem 18 og 66 år).

181 børn på under 18 år har fået opholdstilladelse i Randers.

98 er privat indkvarteret (ophold hos herboende ukrainere/danskere).

328 personer er midlertidigt indkvarteret (Randers Kommune er lejer).

23 er permanent indkvarteret (borger er lejer).

107 er hjemvendt til Ukraine/eller kan ikke få kontakt.

13 er omfattet af fast track.

177 er tilmeldt sprogundervisning.

70 er kommet i job.

Dagens tal i Danmark

32.846 har indgivet ansøgning efter særloven.

987 ukrainere er indkvarteret i asylsystemet i Danmark.

28.354 ukrainere har fået opholdstilladelse og visiteret ud til kommunerne i Danmark.