Randers og Ukraine i tal

Følg udviklingen i antallet af ukrainske flygtninge i Randers Kommune.

Tallene er fra den 24. maj 2022.

6,4 mio. ukrainere har forladt Ukraine.

Dagens tal i Randers Kommune

223 voksne har fået opholdstilladelse i Randers.

150 børn på under 18 år har fået opholdstilladelse i Randers.

320 personer er omfattet af aktstykket.

41 er privat indkvarteret (ophold hos herboende ukrainere/danskere).

247 personer er midlertidigt indkvarteret (Randers Kommune er lejer).

15 er permanent indkvarteret (borger er lejer).

14 er hjemvendt til Ukraine/eller kan ikke få kontakt.

18 er omfattet af fast track.

18 er kommet i job.

Dagens tal i Danmark

27.208 har indgivet ansøgning efter særloven.

1.967 ukrainere er indkvarteret i asylsystemet i Danmark.

18.314 ukrainere har fået opholdstilladelse og visiteret ud til kommunerne i Danmark.