Randers og Ukraine i tal

Følg udviklingen i antallet af fordrevne ukrainere i Randers Kommune.

Tallene er fra den 20. januar 2023.

16 mio. ukrainere har forladt Ukraine.

Dagens tal i Randers Kommune

371 voksne har fået opholdstilladelse i Randers.

188 børn på under 18 år har fået opholdstilladelse i Randers.

117 er privat indkvarteret (ophold hos herboende ukrainere/danskere).

376 personer er midlertidigt indkvarteret (Randers Kommune er lejer).

30 er permanent indkvarteret (borger er lejer).

130 er hjemvendt til Ukraine/eller kan ikke få kontakt.

220 er tilmeldt sprogundervisning.

90 er kommet i job.

Dagens tal i Danmark

37.336 har indgivet ansøgning efter særloven.

865 ukrainere er indkvarteret i asylsystemet i Danmark.

32.242 ukrainere har fået opholdstilladelse og visiteret ud til kommunerne i Danmark.