Administrative elever

Randers Kommune har et attraktivt uddannelsesmiljø. Vi følger eleverne under hele uddannelsesforløbet og har løbende evalueringssamtaler for at sikre bedst mulig læring.

Hovedsigtet er, at Randers Kommune uddanner elever, vi selv ønsker at ansætte. Du skal vælge at være administrativ elev hos os af flere forskellige grunde:

Hvordan er det at være elev i Randers Kommune?

"Det at vi kommer rundt i flere forskellige afdelinger, er rigtig givende. Vi føler os privilegeret ved at få en ’tre-i-en’ uddannelse. Hvis du er klar til en toårig uddannelse med fart over feltet og en masse gode oplevelser – så søg elevplads ved Randers Kommune.”

Som kontorelev hos Randers Kommune kommer man rundt i tre forskellige afdelinger. Det giver et bredt kendskab til forskellige områder og opgaver. Og man får mulighed for at finde ud af, hvilket område eller afdeling, man føler er ”den rette hylde”. For eksempel er Rikke afklaret med, at hun vil uddanne sig til socialformidler eller socialrådgiver, efter hun har været i Udviklingshuset under Jobcentret.

I Randers Kommune kan man mærke, at de har stor erfaring med at have elever. Man bliver taget godt i mod, og man føler sig hurtigt som en del af afdelingen. De er også rigtig gode til at give deres elever ansvar, og videregive en række opgaver. 
Ens elevansvarlig og kollegaer står altid klar til at hjælpe og guide en videre. Man bliver hurtig selvstændig, da opgaverne er mange, og ens afdeling løbende stiller højere krav, hvilket er en fed følelse.

Der afholdes elevnetværksmøder 4-5 gange årligt. Alle Randers Kommunes administrative elever deltager, og vi drøfter hverdagens udfordringer og praktiske informationer. Der er også mulighed for at dele erfaringer med hinanden. 
Netværksmøderne er med til at skabe et sammenhold blandt eleverne, da man ikke ses i hverdagen Det giver også os elever muligheden for at udveksle, og spørge ind til viden til andre afdelinger. Det kan være, at en af de andre elever sidder i en afdeling, hvor man selv skal hen, og har derfor en masse spørgsmål hertil.

På skoleopholdene, som foregår på Mercantec, Viborg Handelsskole, kommer man på intensive undervisningsforløb, da hvert skoleophold kun har en varighed på 4 uger ad gangen. Skoleopholdene bidrager også til et stærkere sammenhold mellem eleverne.

På skolen kommer man i klasse med andre administrative elever fra andre kommuner, og her der også være rig mulighed for at udveksle erfaringer.

Så hvis du er en omstillingsparat person, der er klar til at tage en masse udfordringer op, og få en spændende hverdag med fart på, så er Randers Kommune stedet for dig.

Randers Kommune annoncerer efter elever i marts eller april måned og ansætter hvert år 4-5 elever med opstart 15. august.

Afdelinger og arbejdsopgaver

Her kan du læse om de afdelinger og arbejdsopgaver en elev har mulighed for at arbejde med.