Elevudtalelser

Vi kan jo fortælle nok så meget om, hvorfor vi synes, Randers Kommune er et godt sted at uddanne sig. Men vi tror på, det er bedre at høre, hvad nogle af vores elever har sagt. 

Christian, årgang 2018:

Jeg kommer direkte fra handelsgymnasiet, og det har været lidt af en omvæltning at gå fra dét miljø til en arbejdsplads. Men Randers Kommune har gjort det nemt for mig, og det tror jeg de andre elever også føler. Kollegerne er opmærksomme på at man har det godt og at man får noget ud af sin uddannelse. Samtidig får man frihed til at udfolde sine egne ideer og har stor medbestemmelse ift. hvad ens daglige opgaver bliver.

Personligt elsker jeg at udfordre mig selv med alle mulige forskellige opgaver, så da jeg hos Personale og HR fik lov til at være med til at designe invitationen til en temadag for alle administrative medarbejder i organisationen, sprang jeg på med det samme. Siden da har jeg i Jobcenter Randers Erhverv siddet og lavet mine egne små projekter med administrative robotter, geokodning og andre super nørdede ting. Det er jeg vildt glad for at jeg kan, både fordi det interesserer mig, men også fordi jeg kan se at det kan komme til at gavne min arbejdsplads. Jeg tror det er de færreste steder, at man som elev kan få lov til sådan noget, så det er jeg taknemmelig for.

Derudover er det fede ved at arbejde ved Randers Kommune, at du som elev får et indblik i hvordan borgerne, den offentlige sektor og erhvervslivet spiller sammen. Man kan virkelig mærke at det udvider ens horisont og giver én en forståelse for nogle ting, der ellers ville være svære rigtigt at komme ind på livet af.

Jeg har kun positive ting, at sige om mit forløb som elev hos Randers Kommune.
Man føler sig utrolig velkommen som ny elev, og alle har været meget hjælpsomme. Jeg startede i Social og Arbejdsmarkeds Sekretariatet, og var der de første 8 måneder. Det har været 8 utrolig spændende måneder, og jeg har fået en masse viden og erfaring med i rygsækken.

Lige nu er jeg på Affaldskontoret, hvor jeg besvarer mails og telefon opkald fra borgere i kommunen. Ud over det, er jeg med til rundvisninger på Affaldsterminalen, hvor der både kommer skoleklasser og foreninger. Generelt har man som elev hos Affaldskontoret, en masse forskellige administrative opgaver og ikke mindst forskelligartede opgaver. Det gør at to dage sjældent er ens, men det er også det, som gør det udfordrende og spændende.


De sidste 8 mdr. af min elevtid skal jeg være i Personale og HR. En af de ting, som jeg synes var spændende ved netop Randers` Kommunes kontorelevuddannelse, er at man får en ”tre i en” uddannelse. Så derfor glæder jeg mig også til den sidste afdeling, da den afdækker nogle helt andre arbejdsopgaver og områder, end dem jeg indtil nu har prøvet i min elevtid.

I marts måned, var der arrangeret en skitur til Norge. Skituren er på frivillig basis, og var arrangeret af en ansat i Randers Kommune. Vi var cirka 27 personer, som tog afsted til Hovden i Norge. Det var en stor blandet flok fra mange forskellige afdelinger, og for mig har det givet et godt indblik i, hvordan kommunen hænger sammen. Ud over det, er det selvfølgelig også enormt hyggeligt at lære ens kollegaer bedre at kende, og med til at styrke sammenholdet både i min afdeling, men også på tværs af afdelingerne. 

At kunne tage en tre-i-en uddannelse hos Randers Kommune, giver en muligheden for at finde sine kompetencer og interesser i de forskellige afdelinger.

Under hele min uddannelse har jeg haft kollegaer, som har været imødekommende, hjælpsomme og klar med opbakning og støtte igennem de mange opgaver, jeg har haft.

Sammen med en masse nye succeser på min vej har jeg også mødt udfordringer. Udfordringer, der har kunnet tilpasses sammen med de elevansvarlige og elevkoordinatoren i en åben dialog, så jeg fik den bedst mulige trivsel og udvikling ud af udfordringerne.

At blive anerkendt for sin indsats og ikke mindst udvikling i sit arbejde er et stort skulderklap og endnu større og mere til, da jeg takkede ja til et vikariat efter endt elevtid af min nuværende afdeling, Regnskabskontoret.

Som ny elev ved Randers Kommune, er jeg i mit første praktiksted, Personale og HR. Jeg har allerede haft med mange forskellige opgaver at gøre, som har bidraget til udvikling og trivsel. Lige fra starten har jeg følt mig godt tilpas i afdelingen. Jeg er blevet mødt med masser af positivitet og imødekommenhed fra mine kollegaer. De står hver dag klar til at kunne hjælpe, hvis jeg får brug for det. Herudover bidrager de med lidt sjove jokes i mellem opgaverne, som giver utrolig meget glæde. Alt i alt, føler jeg mig utrolig tryg og udfordret ved at være elev ved Randers Kommune, som gør at jeg glæder mig til at komme på arbejde hver dag.

Jeg synes, det er super fedt, at vi kommer rundt i 3 forskellige afdelinger, det gør at man får en større viden, og kendskab til kommunen som helhed. Derudover finder man ud af, hvilken afdeling man finder interessant, og hvilke spændende karrieremuligheder det giver. Jeg har været på Affaldskontoret i min anden praktikperiode. Der var fart over feltet, og jeg fik mange spændende opgaver. Lige nu er jeg startet i mit sidste praktiksted: Regnskabskontoret, og jeg glæder mig til de mange nye udfordringer, som venter mig.

Jeg synes, at det at være elev hos kommunen er intet mindre end fantastisk og kan ikke anbefale det nok. Der er et rigtig godt fællesskab blandt eleverne på tværs af afdelingerne, der også bliver styrket af hyppige netværksmøder. På den måde kan man få et indblik i de andre elevers hverdag samt høre, hvordan det går med dem. På trods af rutineopgaver og andre faste opgaver, så er der ikke to dage, der er ens, hvilket er med til at skabe en beriget hverdag fyldt med gode udfordringer.

Randers Kommune har et stærkt oplæringsprogram for nye elever: Vi kommer rundt i tre forskellige afdelinger og får dermed prøvet kræfterne af med et bredt spektrum af opgaver inden for forskellige områder, der er løbende netværksmøder med den uddannelsesansvarlige og de andre elever for at styrke fællesskabet, og der er løbende dialoger med ens elevansvarlige for at sikre sig, at man får lært det man skal lære.

 

Jeg var 19 år, da jeg startet i Randers kommune som kontorelev. Jeg var super spændt, men også meget nervøs. Den første afdeling jeg skulle starte i var Jobcenter Randers Erhverv. Inden jeg startede, fik jeg en rundvisning af den elevansvarlige i afdelingen. Jeg blev taget godt imod, og de var ligesom jeg, rigtig spændte omkring min opstart inde hos dem.

Hos Jobcenter Erhverv fik jeg nogle rigtige gode kollegaer. Jeg sad i det ”administrative team” og her bestod arbejdet i, at hjælpe borgerne ud i arbejde, i samarbejde med forskellige virksomheder i kommunen. Jeg oprettede rekrutteringer og var dagligt i dialog med de forskellige virksomheder. Jeg blev indblandet i forskellige projekter og fik et godt indblik i, hvad en virksomhedskonsulents arbejde består i. Jobcenter Randers Erhverv er en afdeling med spændende arbejdsopgaver og ikke mindst rigtig gode kollegaer.

Da de 8 måneder var gået, startede jeg ved Affald & Genbrug, som er min nuværende afdeling. Igen blev jeg taget rigtig godt imod, og blev sat godt ind i arbejdsopgaverne fra start. Hos Affald & Genbrug sidder man i et Call center, hvor man primært har med borgerhenvendelser at gøre. Jeg har fået lov til at være en del af en masse forskellige spændende projekter i afdelingen, og jeg har haft stor mulighed for at komme med mine egne ideer og forslag. 

Vi har for nylig afholdt en bogudgivelsesfest, da min kollega Sisse har udgivet en børnebog om affaldssortering. Her var jeg med til at planlægge bogudgivelsesfesten, hvor vi havde en masse skole- og børnehavebørn på besøg til nogle spændende aktiviteter. 

Affald & Genbrug udgiver hvert år et blad, som hedder EXIT. I det kommende blad for 2022, er jeg med i en artikel om unges brug af genbrugsbutikker, hvilket har været den fedeste oplevelse. Ud over det, har jeg bidraget med en masse andre ideer til bladet.

Efter de 8 måneder hos Affald og Genbrug, skal jeg starte hos Social og Arbejdsmarkeds Sekretariatet. Her glæder jeg mig til at lære nye mennesker og få en masse nye arbejdsopgaver. Tiden flyver afsted, så derfor er det med at nyde at være elev i de forskellige afdelinger.

Hvis man søger en elevplads, hvor man ønsker god kollegaskab, masse af spændende læring og de bedste oplevelser, er det her man skal søge.