Et stærkt netværk

Elever og uddannelsesansvarlig mødes 4 gange om året til netværksmøder. Formålet med møderne er, at skabe et stærkt socialt netværk eleverne imellem, og møderne danner samtidig rum for sparring og erfaringsudveksling. Vi har en uformel mødeform med plads til alle, og eleverne har altid mulighed for at sætte emner på dagsordenen.

Elever, elevansvarlige og uddannelsesansvarlig deltager et dagsseminar 1 gang om året hvor forskellige emner er i spil. Formålet er at skabe gode relationer mellem elever og de elevansvarlige. Fælles for alle seminarer er Insights hvor vi på en sjov måde arbejder med at blive klogere på hinanden. Læs mere om Insights profiler her.