Insights profiler

Insights er et værktøj, der gør brug af en enkel model bestående af fire farver: IldRød, SolGul, SkovGrøn og HavBlå.

Profilen er med til at skabe en bedre forståelse for dine egne og dine kollegaers unikke præferencer. Det er kombinationen af de fire farver der afgør dine præferencer, og hvordan du foretrækker at agere i en arbejdssituation.

Personprofilen bliver lavet på baggrund af en online spørgeramme. Personprofilen identificerer herefter og tydeliggør dine personlige styrker og svagheder, din måde at kommunikere på, din betydning for dit team samt hvor du har mulige udviklingsområder og ”blinde pletter”. Når du har udfyldt spørgerammen, vil du få en profiltilbagemelding sammen med en certificeret HR-konsulent, hvor din personprofil gennemgås. I samtalen kan I tage fat på emner som personlig udvikling, effektiv kommunikation eller andet du kan være faldet over i din personprofil.

Insights Discovery Personprofil kan bidrage til en øget bevidsthed og refleksion over dine og dine kollegaers præferencer, styrker og udviklingsmuligheder samt fælles sprog og referenceramme. Din personprofil og profiltilbagemeldingen kan således fungere som et springbræt til, hvordan du efterfølgende kan imødekomme forskellige udfordringer, håndtere forandring og arbejde med din personlige udvikling.

Insight profiler for de administrative elever
Alle kontorelever i Randers kommune, får udarbejdet en Insight personprofil kort tid efter start. Uddannelsesansvarlig og alle de elevansvarlige har også fået lavet en profil.

Vi har valgt Insight, da det er en fantastisk mulighed for at blive klogere på sig selv og sine medmennesker på en række parametre som vi skal bruge i vores arbejdsliv. Profilerne skal også være med til at styrke samarbejdet mellem eleverne og de elevansvarlige, og samtidig give en dybdegående indsigt i egne præferencer og handlingsmønstre. Igennem arbejdet med Insights, kan man blive bedre til at skabe stærke og effektive bånd til andre mennesker og samtidigt forbedre egen evne til at forstå og tilpasse sig de udfordringer man møder i uddannelsesforløbet.

Insights kan bl.a. hjælpe med at:

  • Forstå dig selv og dine reaktioner
  • Udvikle dine samarbejdsevner
  • Forbedre dine kommunikative kompetencer
  • Skabe bedre personlige og professionelle relationer

Vi bruger profilerne i forskellige sammenhænge, bl.a. ved vores årlige seminar hvor alle elever, elevansvarlig og uddannelsesansvarlig mødes for at arbejde med Insight. Der vil også være fokus på Insight ved status samtalerne mellem elever og elevansvarlige, og ellers er Insight et værktøj som lige så langsomt bliver en del af dig og mødet med andre mennesker.

Jesper Rydal er certificeret Insights konsulent og laver både de individuelle tilbagemeldingerne på profilerne, samt program for seminaret.

Insights præsenteres, og bruges også i forbindelse med ansættelsessamtalerne.