Økonomi- og administrationschef med flair for økonomi, proces og tværfagligt samarbejde til Børn og Skole

Vil du bidrage til at der fortsat er styr på Børn og Skoles økonomi og administration og dermed sikre et solidt fundament for børn og unges hverdag? I Randers Kommune tager vi et fælles ansvar for vores børn og unges læring og trivsel.

Med udgangspunkt i vores børne- og ungepolitik og uddannelsespolitik har vi et tæt samarbejde i Børn og Skole på tværs af dagtilbuds-, skole- og familieområdet. Hvis du kan se dig selv tage aktivt del i dette ansvar, kan du være et godt bud på vores kommende økonomi- og administrationschef. 

Kort om stillingen

Som økonomi- og administrationschef vil du få ledelses- og personaleansvaret for Analyse og Økonomiteamet samt Pladsanvisningen.

Analyse og Økonomi understøtter, sammen med Børn og Skole Sekretariatet, driften af de mange decentrale arbejdspladser på dagtilbuds-, skole- og familieområdet. Analyse og Økonomi arbejder bl.a. med økonomistyring i tæt samarbejde med fagchefer og direktør, strategisk understøttelse af budgetprocesser og budgetopfølgninger, ledelsesinformation og forvaltningens it- og digitaliseringsprocesser.

Pladsanvisningen har ansvaret for at anvise pladser til dagpleje, vuggestue, børnehave eller fritidstilbud.

Om Analyse- og Økonomi-teamet 
 • I analyse og Økonomi-teamet får du personaleansvaret for et engageret team på 7 medarbejdere, der består af forskellige profiler, som varetager mange forskelligartede opgaver. Du kan forvente et team, som er motiveret til at løse opgaverne i fællesskab med fokus på god, faglig sparring og en afslappet omgangstone.
Om Pladsanvisningen
 • Hos Pladsanvisningen får du ligeledes ansvaret for et team på 5 medarbejdere, herunder en teamkoordinator, som arbejder tæt sammen med dagtilbudschefen i forhold til hurtigt at kunne implementere ændringer på børneområdet.

Stillingen byder på følgende centrale opgaver

Som økonomi og administrationschef varetager du en række faste opgaver, såsom:
 • budgetprocesser og –opfølgninger, regnskab mv. Den samlede økonomiramme for Børn og Skole er på ca. 1,7 mia. kr.
 • ansvar for beskrivelse af økonomi i alle politiske sager i tæt samarbejde med den relevante fagchef og kommunens centrale økonomiafdeling
 • understøttelse af aftaleenhedernes økonomistyring, som bl.a. tæller 42 kommunale dagtilbud, 21 skoler og seks centre på familieområdet
 • at styrke de digitale ledelsesinformationssystemer og processer til understøttelse af ledere, chefer, direktør og de politiske udvalg
 • du bliver derfor ansvarlig for vores igangværende og kommende byggeprocesser bl.a. på dagtilbudsområdet

Derudover står vi pt. overfor større opgaver på dagtilbuds-, skole- og familieområdet, hvor vi får brug for, at du tager ansvar for forvaltningens økonomistyring i tæt samarbejde med direktøren og fagcheferne.

Det drejer sig bl.a. om kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet, udviklingsprojektet ”De fire spor” på skoleområdet og en faglig og økonomisk handleplan på familieområdet. Du kan læse en nærmere beskrivelse af opgaverne i job- og personprofilen.

Vi tilbyder dig

 • et spændende job i en kommune med mange ressourcer. Vi er en stor kommune, men ikke så stor at bureaukrati og administration spænder ben for muligheden for at løbe med en god idé
 • du bliver en del af en ambitiøs chefgruppe, som har fokus på at ville hinanden. Selvom den samlede chefgruppe i Børn og Skole er ’nye’ sammen, med den seneste ankomst af vores direktør i december 2022, er der ikke mangel på erfaring hos den enkelte. Her er stor faglig drivkraft, godt humør og et særligt fokus på vigtigheden af det tværfaglige samarbejde. Du bliver derfor del af en chefgruppe, som forstår at økonomien og den tilknyttede styringsopgave ikke skal være en ø, men en integreret del af, hvordan vi løser vores opgaver på tværs i Børn og Skole
 • en central rolle i forvaltningen, hvor du kan få stor indflydelse på de overordnede linjer for økonomien og hvor du vil være en afgørende sparringspartner for direktør, sekretariatschef og fagchefer
 • et godt arbejdsmiljø og en velfungerende organisation. Den seneste trivselsmåling fra efteråret 2022 viser, at der i Børn og Skole er stor tillid til ledelsen, og at medarbejderne oplever en overensstemmelse mellem de ressourcer, der er til rådighed, og de opgaver der skal løses
 • en placering tæt på både det politiske niveau og de decentrale enheder, og en stilling hvor der er gode muligheder for både faglig og personlig udvikling

Vi lægger vægt på, at du

 • har en relevant uddannelse på kandidatniveau med en ledelsesmæssig overbygning, gerne med tidligere ledelseserfaring eller dokumentation for tidligere opnåede resultater
 • er god til at samarbejde på tværs og besidder stærke kommunikative og analytiske evner
 • vi leder efter en chef, der udover at være stærk til tal og excelark, også har flair for at analysere, udvikle, planlægge og implementere ud fra en sikker procesforståelse samt en evne til at arbejde på tværs af organisationen
 • har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation, forståelse for at navigere i et aktivt politisk system, samt faglig indsigt i og erfaring med kommunaløkonomi - eventuelt på børne-, skole- eller familieområdet

For yderligere information

Ønsker du yderligere information om stillingen er du velkommen til at kontakte direktør for Børn og Skole Carsten Otte på telefon 21 73 57 49.

Her kan du læse Job og personprofil 

Vi afholder to samtalerunder.

Første samtalerunde afholdes tirsdag den 18. april i tidsrummet 08.30 – 13.30. Anden samtalerunde afholdes onsdag den 26. april i tidsrummet 08.30 – 12.00.

For de kandidater, der går videre til 2. samtale, vil der blive udarbejdet en personprofil hvor tilbagemeldingen på denne finder sted mandag den 24. april i tidsrummet 12.00 – 15.00.

Ansættelsesudvalget består af

 • Carsten Otte, direktør for Børn og Skole
 • Lars Sønderby, økonomidirektør Randers Kommune
 • Lone Beltoft Clausen, sekretariatschef Børn og Skole
 • Peter Mikael Andreasen, familiechef Børn og Skole
 • Birgit Juul Jensen, chefkonsulent Økonomi og Analyse
 • Thake Fogh Cordt, økonomikonsulent Økonomi og Analyse
 • Lone Hermansen, teamkoordinator i Pladsanvisningen

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen besættes på overenskomstvilkår efter konkret forhandling i henhold til cheflønsaftalen på et niveau, der for den erfarne ansøger med de rette kvalifikationer kan forventes at ligge på ca. 720.000 kr. årligt + pension.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er onsdag den 12. april kl. 12.00

Tiltrædelse

Stillingen ønskes besat fra 1. juni 2023 eller hurtigst muligt.

I Randers har vi 5 dagtilbud med både vuggestuepladser og børnehavepladser samt et antal selvejende og private institutioner. Herudover findes der 2 børnebyer, som er sammenlagte børnehaver og skoler. Der er desuden ca. 200 dagplejere.
Arbejdet i institutionerne retter sig mod at sikre alle børns læring, udvikling og trivsel. Det gør vi i samarbejde med forældrene til de ca. 5500 børn, som har plads i institutioner og dagpleje.
97 % af alle børn går i dagtilbud. Institutionerne er således et solidt fundament for at sikre, at alle børn kommer godt fra start, og får de bedste muligheder. Vi kan tilbyde indsatser, som er ressourceorienterede og som bygger på forskning og viden. Det giver muligheden for høj faglig kvalitet. Kom og blive en del af vores fællesskab!