Skolechef med fokus på ledelse og faglig udvikling

Motiveres du af arbejdet med udvikling af skoleområdet, og at skabe de bedst mulige rammer for børn og unges læring, udvikling og trivsel? Har du blik for og erfaring med at motivere ledelsesudvikling? Vil du bidrage til at sætte fokus på trivselsdagsordenen og være med til at sætte retning ved implementering af vores børne- og ungepolitik og uddannelsespolitik?

Hvis du kan se dig selv tage aktiv del i dette ansvar, kan du være et godt bud på vores kommende skolechef i Randers Kommune.

Kort om stillingen

Da vores nuværende skolechef går på pension, søger vi en visionær skolechef, som kan stå i spidsen for at drive og videreudvikle et velfungerende skoleområde i Randers Kommune. Det er en attraktiv og spændende stillingen inden for et fagområde, som er præget af stor bevågenhed og politisk engagement.

Den rette kandidat skal være dygtig til strategisk ledelse, være bindeled mellem de decentrale enheder og det politiske niveau gennem en dialogorienteret tilgang. Desuden skal man have blik for de tværgående samarbejdsstrukturer på hele skoleområdet internt i Børn og Skole samt på tværs i kommunen.

Som skolechef får du det overordnede ansvar for hele skoleområdet, som rummer:
 • 19 kommunale folkeskoler
 • To specialskoler
 • To kommunale børnebyer (skoler, hvor der er tilknyttet en børnehave)
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)
 • Randers Ungdomsskole
 • SSP
 • Skolernes Udviklingscenter
 • Uddannelsesområdet (Uddannelsessamarbejdet), som er et samarbejde med de lokale ungdoms- og videregående uddannelser

Stillingen byder på følgende centrale opgaver

Som skolechef varetager du en række centrale opgaver, såsom:
 • Sikre at de politiske beslutninger og prioriteter udmøntes konkret og i overensstemmelse med de politiske intentioner.
 • Personaleledelse, sparring og udvikling af ledelseslaget på skoleområdet
 • Skabe retning for en stærk faglig udvikling
 • Bidrage til et tværgående og tværfagligt samarbejde med særligt fokus på snitfladerne mellem skole-, dagtilbuds- og familieområdet
 • Ansvar for betjening og rådgivning af skole- og uddannelsesudvalget på et højt fagligt niveau
 • Ansvar for økonomi og tilpasning af ressourceforbruget på skoleområdet, som er et af kommunens største driftsområder
Derudover står vi pt. overfor større opgaver på skoleområdet, som udviklingsprojektet ”De fire spor”, der sætter retning for vores forståelse af kvalitet i folkeskolen, læringssyn, inklusionsarbejde m.m.

Desuden er der en større opgave forbundet med en styrket indsats overfor skolefravær, etablering af skoleudviklingssamtaler og fokus på kapacitet på skoleområdet.

Du kan læse en nærmere beskrivelse af opgaverne i job- og personaleprofilen.

Vi tilbyder en attraktiv stilling

 • Et spændende job i en af 6-byerne. Vi er en stor kommune, men ikke så stor at bureaukrati og administration spænder ben for muligheden for at løbe med en god idé
 • Du bliver en del af en ambitiøs chefgruppe, som har fokus på at ville hinanden. Selvom den samlede chefgruppe i Børn og Skole er ’nye’ sammen, (vores økonomi og administrationschef blev ansat i maj 2023 og a vores direktør blev ansat i december 2022), er der ikke mangel på erfaring hos den enkelte. Her er stor faglig drivkraft, godt humør og et særligt fokus på vigtigheden af det tværgående samarbejde
 • Et fælles skolevæsen med lokale forskelle, et godt arbejdsmiljø og en velfungerende organisation
 • Understøttelse af et fagligt stærkt udviklingscenter, som er med til at sikre implementering af både den nationale og lokale dagsorden.
 • En placering tæt på både det politiske niveau og de decentrale enheder og en stilling, hvor der er gode muligheder for både faglig og personlig udvikling

Vi lægger vægt på, at du

 • har en relevant uddannelse samt ledelsesfaring på børne og ungeområdet, eks. fra børn og unge forvaltning eller fra skole- og uddannelsesinstitutioner. Vi har derfor ikke et specifikt uddannelseskrav
 • personligt og ledelsesmæssigt er en stærk formidler med gode kommunikative egenskaber. Du skal have blik for ledelsesudvikling og gennem din kommunikation formår du at skabe samling, mening og retning for ledere og medarbejdere samtidig med, at du sikrer følgeskab og motivation
 • er god til at samarbejde på tværs og involverer relevante personer i løbet af udviklings- og beslutningsprocessen, men samtidig er beslutningsdygtig
 • er handlings- og løsningsorienteret og kan sætte retning og styre projekter fra start til slut, med et særligt fokus på implementering og forankring af politiske visioner og beslutninger
 • har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation, og forstår at navigere i et aktivt politisk system

For yderligere information

Ønsker du yderligere information om stillingen er du velkommen til at kontakte direktør for Børn og Skole Carsten Otte på telefon 21 73 57 49

Du kan læse job- og personprofil her

Vi afholder to samtalerunder.

Første samtalerunde afholdes fredag 16. juni i tidsrummet 8.30 – 15.00. Anden samtalerunde afholdes mandag 26. juni i tidsrummet 8.30 – 13.00.

For de kandidater, der går videre til 2. samtale, vil der blive udarbejdet en personprofil, hvor tilbagemeldinger på denne finder sted tirsdag 20. juni i tidsrummet 12.00 – 16.00.

Ansættelsesudvalget består af
 • Carsten Otte, direktør for Børn og Skole
 • Peter Mikael Andreasen, familiechef Børn og Skole
 • Lars Søndergaard Lynghøj, dagtilbudschef Børn og Skole
 • Peter Nellemann Laursen, Næstformand for skolelederforeningen, Randers
 •  Leif Plauborg, Formand Randers Lærerforening
 • Karsten Krogh Madsen, FTR BUPL
 • Vibeke Kristensen, FTR FOA 
 • Lone Thomsen, Leder af Skolernes Udviklingscenter
 • Maria Sofia Schou, HR- og personaleudviklingschef

Løn- og ansættelsesvilkår

Stillingen besættes på overenskomstvilkår efter konkret forhandling i henhold til cheflønsaftalen på et niveau, der for den erfarne ansøger med de rette kvalifikationer kan forventes at ligge på ca. 840.000 kr. årligt + pension.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist er torsdag 8. juni kl. 12.00.

Tiltrædelse

Stillingen ønskes besat fra 1. august 2023, eller hurtigst muligt.

Randers Kommune er blandt landets største. Hver dag går 9000 dygtige og engagerede kollegaer på arbejde for, at vi er en god kommune at vokse op, leve og arbejde i. Som ansatte i Randers Kommune gør vi byrådets visioner til virkelighed, og med afsæt i den højest mulige kvalitet skaber vi sammen udvikling og fællesskab. Vi har fire værdier – ordentlighed, ligeværdighed, udvikling og frihed. Værdierne er vores fundament og drivkraft. Vi gør os hver dag umage for at involvere kommunens knap 100.000 borgere og orientere os mod vores brugere. Vi har høje ambitioner – også for dig.