Bygningskonstruktørpraktikplads som byggesagsbehandler

Vi sikrer, gennem byggesagsbehandling, at de bygninger, du opholder dig i, er sikre og sunde! Og vi sikrer, at der tages hensyn til hinanden og vores fælles værdier, når der bygges! Ser du også værdien i dette, og brænder du for at yde en god service over for borgere, erhvervsliv og samarbejdspartnere? Så er du måske bygningskonstruktørpraktikanten, vi søger!

Der sker noget i Randers - én af Jyllands største og mest dynamiske kommuner! Vi har inspirerende travlt i Udvikling, Miljø og Teknik med at skabe gode rammer og myndighedsbehandle borgernes og erhvervslivets projekter. Lige nu er der en ledig praktikplads på et fantastisk hold, som du har chancen for at få! Holdet består af 13 byggesagsbehandlere og 4 administrative medarbejdere, der behandler rundt regnet 2000 byggesager om året.

Om praktikpladsen

Vi kan i forårssemestret tilbyde en udfordrende og spændende praktikplads i Danmarks 6. største by, hvor du vil få stor mulighed for at gøre en forskel og gode muligheder for at udvikle dig fagligt. I praktikken vil vi oplære dig til byggesagsbehandler i et mentorforløb, hvor du vil lære at begå dig i Bygningsreglementets bebyggelsesregulerende bestemmelser og i lokalplaner, samt i indplacering i brand- og konstruktionsklasse. Du vil komme til at arbejde med:
  • byggesagsbehandling – startende i den lette ende, med progression hen over praktikforløbet
  • behandling af dispensationer i forhold til bygningsreglementet/byggeloven og planloven
  • vejledning og servicering af borgere og erhvervsliv
  • og stifte bekendtskab med teamets øvrige opgaver
Der er tale om en 20 ugers praktikplads for bygningskonstruktørstuderende i forårssemestret 2024 på fuld tid i henhold til gældende bekendtgørelse om bygningskonstruktøruddannelsen.

Hvis du gerne vil vide mere, kan du ringe til leder af Byggesag og Ejendomsskat, Carsten Riisgaard på 51 56 20 26.

Om dig

Du er bygningskonstruktørstuderende. Du skal have lyst til at indgå i en serviceorienteret organisation, hvor vi løser opgaverne i dialog med borgere, erhvervsliv og kolleger. Hos os sker der noget, og det skal du trives med. Under alle omstændigheder brænder du for opgaven.  Og så er du selvfølgelig habil IT-bruger. Derudover:
  • skal du være nysgerrig og tage initiativ til at søge og dele viden i kollegial sparring
  • arbejder du struktureret
  • er du åben og har godt humør!

Om os

I Byggesag og Ejendomsskat har vi et bredt fagligt miljø med 22 engagerede medarbejdere. Vi arbejder med byggesagsbehandling, planadministration, landzoneadministration, matrikulære sager samt BBR og ejendomsskat. Vi har stort fokus på erhvervsvenligheden, og derfor er service og kort sagsbehandlingstid højt prioriteret.
Vi tager udgangspunkt i Udvikling, Miljø og Tekniks værdier om at være åbne, kreative og offensive, og vi kan tilbyde dig en spændende, travl og udfordrende praktikplads med en bred variation af opgaver.
Du vil få positive, kompetente og hjælpsomme kollegaer i et uformelt arbejdsmiljø, hvor der er plads til en sjov historie og et godt grin!
Du kan læse mere om Randers Kommune og Udvikling, Miljø og Teknik på www.randers.dk.

Randers Kommune er blandt landets største. Hver dag går 9000 dygtige og engagerede kollegaer på arbejde for, at vi er en god kommune at vokse op, leve og arbejde i. Som ansatte i Randers Kommune gør vi byrådets visioner til virkelighed, og med afsæt i den højest mulige kvalitet skaber vi sammen udvikling og fællesskab. Vi har fire værdier – ordentlighed, ligeværdighed, udvikling og frihed. Værdierne er vores fundament og drivkraft. Vi gør os hver dag umage for at involvere kommunens knap 100.000 borgere og orientere os mod vores brugere. Vi har høje ambitioner – også for dig.