Ambitiøs projektleder til kommuneplanlægning i Randers

Vil du være projektleder på kommuneplanen i Danmarks 6. største by og 9. største kommune? Vil du være drivkraften bag kommuneplanen i en kommune med storslåede landskaber, å og fjord, levende byer og store ambitioner? Kan du sætte og fastholde en retning for en balanceret arealanvendelse og solid planlægning, når økonomiske og politiske interesser ligeledes indgår i ligningen? Vil du være en del af vores hold med 24 engagerede planlæggere?

Randers Kommune med knap 100.000 indbyggere oplever en tilvækst af borgere i disse år, og der sælges erhvervsjord som aldrig før. Derudover er vi ved at realisere Udviklingsplanen for Flodbyen Randers, etablere ny infrastruktur og planlægge for grøn omstilling samtidig med, at vi skal finde arealer til både skovrejsning og mere natur.

Kommuneplan 2025 står for døren, og vi søger en kommuneplanlægger, der skal stå i spidsen for processen. Du får det overordnede ansvar for planen og alt det, der skal til på vejen derhen. Planstrategi 2022 har udstukket retningen for revisionen. Temaerne spænder bredt fra byudvikling og byernes roller, erhvervsområder og detailhandel til strategisk skovrejsning, landskab, planlægning for solceller, og generelt afvejning af de mange arealinteresser, som finder sted i det åbne land.

Du vil også skulle stå i spidsen for en lang række analyser, redegørelser og strategiske projekter, som skal indgå i kommuneplanen på sigt. Du vil komme til at deltage i tværgående planstrategiske opgaver, som spiller ind i den overordnede planlægning.

Planafdelingen

Planafdelings opgaveportefølje spænder bredt fra kommuneplanlægning og strategisk byudvikling til helhedsplaner og lokalplaner. Der arbejdes med klimatilpasningsprojekter, strategisk varme- og energiplanlægning, vindmøller, solceller og planadministration. Som ansat i Plan får du mulighed for at følge alle planprocesser fra de indledende strategiske overvejelser, politiske visioner, dialog med bygherre og udviklere til at en lokalplan sætter rammerne for det virkelige og bæredygtige liv.

Dine kompetencer

 • Gerne flere års erfaring med kommuneplanlægning og et solidt kendskab til lovgivningen
 • Kan omsætte strategier til konkret planlægning fx med inddragelse af viden om demografi, fordeling af boligtyper m.v. og inddrage viden om kapacitetsanalyser bredt fra kommunens mange forvaltninger fx børn og skole, ældreområdet mv, så kommunen udvikles klogt
 • Erfaring med planlægning- og facilitering af processer og er en stærk projektleder. Du kan samle og involvere forvaltningens mange fagligheder
 • Har lyst og evner til at føre en professionel dialog med planlægningens mange interessenter samt evne og lyst til at føre projekter til politisk godkendelse
 • Gerne erfaring med miljøvurdering af planer og programmer
 • Erfaring fra en politisk styret organisation er ikke afgørende, men du skal have lysten til at ville planprocessen hele vejen og det lange seje træk, der kan ligge i at få planer og projekter til at følge de politiske visioner for et område og til at reelt implementeres i borgernes hverdag
 • Du kan være civilingeniør, landinspektør, arkitekt eller andet

Vi tilbyder

 • En arbejdsplads med fokus på høj faglighed, der bringes i spil til opnåelse af de bedste løsninger
 • En arbejdsplads med korte beslutningsveje og stor indflydelse på eget job. Der er rum til at være kreativ og bringe god arkitektur og planlægning i spil på alle skalaer
 • En uformel omgangstone, hvor der er højt til loftet, plads til engagement og brede samarbejder internt og eksternt
 • En mulighed for at være med i disse år, hvor Randers ambitioner konkretiseres i midtbyen, ved vandet og i byerne omkring Randers, og hvor det åbne land skal fordeles mellem de mange interessenter
 • At du bliver en del af et godt hold med uformel omgangstone og humor

Ansættelsesvilkår

Det er en fast stilling med 37 timer pr. uge
Ansættelse fra 1. marts 2024 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist

7. januar 2024.
Vi kører to samtalerunder, hvor 1. samtale er den 11. januar, og 2. samtale er den 15. januar 2024. 

For yderligere oplysninger

kan planchef Lone Mossin kontaktes på telefon 25 44 16 61 eller chefkonsulent Joan Bak Korsholm på telefon 21 70 17 28.


 

Randers Kommune er blandt landets største. Hver dag går 9000 dygtige og engagerede kollegaer på arbejde for, at vi er en god kommune at vokse op, leve og arbejde i. Som ansatte i Randers Kommune gør vi byrådets visioner til virkelighed, og med afsæt i den højest mulige kvalitet skaber vi sammen udvikling og fællesskab. Vi har fire værdier – ordentlighed, ligeværdighed, udvikling og frihed. Værdierne er vores fundament og drivkraft. Vi gør os hver dag umage for at involvere kommunens knap 100.000 borgere og orientere os mod vores brugere. Vi har høje ambitioner – også for dig.