To pædagoger til Dagtilbud Sydvest - Børnehuset Viborgvej

Ansættelse pr. 1. januar 2024

Dagtilbud Sydvest søger pædagoger i Børnehuset Viborgvej på 35 timer

Vi forventer, at pædagogen

  • kan anvende teoretisk og forskningsbaseret viden i deres kerneopgave, - at skabe trivsel, læring og udvikling for børnene
  • kan omsætte viden i praksis, - herunder at reflektere og kommunikere med professionelle og forældre
  • har evne til at etablere alsidige læringsmiljøer indenfor sprogudvikling, motorik, kulturformidling, kreativitet og det naturfaglige område
  • kan tilrettelægge det pædagogiske arbejde og sikre at det udføres med en vis systematik og målrettethed
  • er ansvarlig for at pædagogiske aktiviteter og processer tilrettelægges og gennemføres i forhold til lovgivningen
  • på samme tid skal kunne samarbejde med samt instruere, vejlede og inspirere pædagogmedhjælpere og studerende til pædagogisk arbejde, etik og normer
  • kan arbejde i kollegiale teams og have viden om teambuilding teknikker og gruppedynamikker
  • er særligt interesseret i og har viden om naturen, som opholdssted og læringsmiljø
  • formår at arbejde selvstændigt og gå forrest i det pædagogiske arbejde

Arbejdet er i alderen 0-3 år.

I Børnehuset Viborgvej ønsker vi at være kendt for vores faglighed. For at sikre fagligheden de bedste betingelser, er et godt kollegaskab vigtigt for os. Vi vægter et godt arbejdsmiljø meget højt. Gennem humor og ærlighed får vi skabt et trygt fundament, hvor der er plads til at stille undrende spørgsmål om hinandens og egen praksis. På den måde formår vi, i Børnehuset Viborgvej, at bevæge os fremad - og videreudvikle på vores praksis. Vores gode energi smitter af på børnene og gør børnehuset til et dejligt at sted at være for både voksne og børn.

Vi har stort fokus på vores læringsmiljøer, som vi løbende tilpasser og justerer både ude og inde, alt efter den aktuelle børnegruppe, så alle børn har bedste muligheder for trivsel og udvikling.

Vi mener, at alle børn er unikke, og vi møder dem, hvor de er. Vi møder børnene med omsorg og nærvær i et anerkendende miljø og har generelt et ressourcesyn på både børn, forældre, kollegaer og andre samarbejdspartner. Vores faglige fundament bygger på ICDP. Vi er så småt igang med at implementere neuropædagogikken i Børnehuset.

Vi har en stor og spændende legeplads, med masser af motoriske udfordringer og mulighed for fordybelse. Vi gør stor brug af vores nærområde, som rummer rigtig gode naturoplevelser. Gåture i Vasen ved kolonihaverne, Hornbæk Enge, Vestparken, Randers Naturcenter m.m.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, samt reglerne om ny løndannelse.

Alle uanset køn, etnisk baggrund m.v. opfordres til at søge.

Ansøgninger uden uddannelsespapirer tages ikke i betragtning, med mindre man er kommende dimittend fra VIA.

Frist

Ansøgningen skal være modtaget elektronisk senest den 10. december 2023.

Samtaler afholdes den 21. december 2023.