To pædagoger til Dagtilbud Sydvest - Børnehuset Overvænget

Ansættelse pr. 1. januar 2024

Dagtilbud Sydvest søger pædagoger i Børnehuset Overvænget på 35 timer

Vi forventer at pædagogen

  • kan anvende teoretisk og forskningsbaseret viden i deres kerneopgave, - at skabe trivsel, læring og udvikling for børnene.
  • kan omsætte viden i praksis, - herunder at reflektere og kommunikere med professionelle og forældre.
  • har evne til at etablere alsidige læringsmiljøer indenfor sprogudvikling, motorik, kulturformidling, kreativitet og det naturfaglige område.
  • kan tilrettelægge det pædagogiske arbejde og sikre at det udføres med en vis systematik og målrettethed.
  • er ansvarlig for at pædagogiske aktiviteter og processer tilrettelægges og gennemføres i forhold til lovgivningen.
  • på samme tid skal kunne samarbejde med samt instruere, vejlede og inspirere pædagogmedhjælpere og studerende til pædagogisk arbejde, etik og normer
  • kan arbejde i kollegiale teams og have viden om teambuilding teknikker og gruppedynamikker.
  • er særligt interesseret i og har viden om naturen, som opholdssted og læringsmiljø
  • formår at arbejde selvstændigt og gå forrest i det pædagogiske arbejde
Arbejdet er i alderen 0-6 år.

I Børnehuset Overvænget vægter vi vores faglighed højt. Vi ser en styrke i et sundt arbejdsmiljø, hvor vi kan stille undrende spørgsmål til kollegers praksis, for derigennem at blive klogere og udvikle os sammen. Samtidig vægter vi en høj grad af egen refleksion.

Vi har børneperspektivet i fokus igennem hele vores daglige praksis. Vi understøtter børnenes nysgerrighed og følger deres spor.

Vi møder børnene med omsorg og nærvær i et anerkendende miljø og har generelt et ressourcesyn på både børn, forældre, kollegaer og andre samarbejdspartnere.

Vi har stort fokus på vores læringsmiljøer, som vi løbende tilpasser og justerer alt efter behov – dette både inde og ude.

I Overvænget har vi fokus på bæredygtighed og naturen omkring os, dette på alle årstider.

Vi har en stor og spændende legeplads, med masser af motoriske udfordringer og mulighed for fordybelse. Vores nærliggende omgivelser er også naturrige med både skov, mark, vand og by.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, samt reglerne om ny løndannelse. Alle uanset køn, etnisk baggrund m.v. opfordres til at søge.

Ansøgninger uden uddannelsespapirer tages ikke i betragtning, med mindre man er kommende dimittend fra VIA.

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være modtaget elektronisk senest den 10. december 2023.

Samtaler afholdes den 19. december 2023.