Pædagog til Dagtilbud Sydvest - Børnehuset Langå

Ansættelse pr. 1. januar 2024

Dagtilbud Sydvest søger pædagog i Børnehuset Langå på 35 timer
 

Vi forventer, at pædagogen

  • kan anvende teoretisk og forskningsbaseret viden i deres kerneopgave, - at skabe trivsel, læring og udvikling for børnene.
  • kan omsætte viden i praksis, - herunder at reflektere og kommunikere med professionelle og forældre.
  • · At pædagogen har evne til at etablere alsidige læringsmiljøer indenfor sprogudvikling, motorik, kulturformidling, kreativitet og det naturfaglige område.
  • kan tilrettelægge det pædagogiske arbejde og sikre at det udføres med en vis systematik og målrettethed.
  • er ansvarlig for at pædagogiske aktiviteter og processer tilrettelægges og gennemføres i forhold til lovgivningen.
  • på samme tid skal kunne samarbejde med samt instruere, vejlede og inspirere pædagogmedhjælpere og studerende til pædagogisk arbejde, etik og normer
  • kan arbejde i kollegiale teams og have viden om teambuilding teknikker og gruppedynamikker.
  • er særligt interesseret i og har viden om naturen, som opholdssted og læringsmiljø
  • formår at arbejde selvstændigt og gå forrest i det pædagogiske arbejde

Arbejdet er i alderen 0-3 år.

I Børnehuset Langå vil vi især være kendt for et aktivt udeliv, der understøtter børnenes nysgerrighed, læring og sansemotoriske udvikling.
Vi møder børnene med respekt og omsorg og arbejder med neuropædagogik som pædagogisk grundlag for at forstå barnets behov og sansemotoriske niveau.
Vi styrker fagligheden via fælles refleksion og sparring og har mulighed for at være med til at sætte præg på og udvikle den pædagogiske retning.
Vi vægter mangfoldighed for børn og voksne og har et godt samarbejde på tværs af stuer og hus (vgst. bhv.).
Vi er en del af et lille lokalsamfund og vægter samarbejdet lokalt samt forældresamarbejdet.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, samt reglerne om ny løndannelse.

Alle uanset køn, etnisk baggrund m.v. opfordres til at søge.

Ansøgninger uden uddannelsespapirer tages ikke i betragtning, med mindre man er kommende dimittend fra VIA.

Frist

Ansøgningen skal være modtaget elektronisk senest den 10. december 2023.

Samtaler afholdes den 20. december 2023.