Pædagog til Dagtilbud Sydvest - Børnehuset Gudenådalen

Ansættelse pr. 1. januar 2024

Dagtilbud Sydvest søger pædagog i Børnehuset Gudenådalen på 35 timer

Vi forventer:

· At pædagogen kan anvende teoretisk og forskningsbaseret viden i deres kerneopgave, - at skabe trivsel, læring og udvikling for børnene.
· At pædagogen kan omsætte viden i praksis, - herunder at reflektere og kommunikere med professionelle og forældre.
· At pædagogen har evne til at etablere alsidige læringsmiljøer indenfor sprogudvikling, motorik, kulturformidling, kreativitet og det naturfaglige område.
· At pædagogen kan tilrettelægge det pædagogiske arbejde og sikre at det udføres med en vis systematik og målrettethed.
· At pædagogen er ansvarlig for at pædagogiske aktiviteter og processer tilrettelægges og gennemføres i forhold til lovgivningen.
· At pædagogen på samme tid skal kunne samarbejde med samt instruere, vejlede og inspirere pædagogmedhjælpere og studerende til pædagogisk arbejde, etik og normer
· At pædagogen kan arbejde i kollegiale teams og have viden om teambuilding teknikker og gruppedynamikker.
· At pædagogen er særligt interesseret i og har viden om naturen, som opholdssted og læringsmiljø
· At pædagogen formår at arbejde selvstændigt og gå forrest i det pædagogiske arbejde

Arbejdet er i alderen 0-3 år.

I Børnehuset Gudenådalen vil vi især være kendt for at skabe den gode hverdag for både børn, forældre og medarbejdere. Vi vægter de nære relationer, det gode samarbejde, samt faglig sparring og udvikling højt. Vi arbejder tæt sammen på tværs i huset og har et højt aktivitetsniveau, hvor nye ideer imødekommes. Huset bærer præg af en god og uhøjtidelig stemning, hvor der er plads til alle. Vi er placeret i naturskønne omgivelser med skov, marker og Gudenåen ganske tæt på, hvilket vi udnyttet i dagligdagen.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst, samt reglerne om ny løndannelse. Alle uanset køn, etnisk baggrund m.v. opfordres til at søge.

Ansøgninger uden uddannelsespapirer tages ikke i betragtning, med mindre man er kommende dimittend fra VIA.

Ansøgningen skal være modtaget elektronisk senest d. 10. december 2023.

Samtaler afholdes d. 21. december 2023.